contentmap_plugin

lopata17 stycznia w miejscowości Mątwica k. Łomży rozpoczęto pracę nad przebudową drogi wojewódzkiej nr 645 Łomża - Nowogród. Przebudowana droga poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i wpłynie na rozwój subregionu łomżyńskiego.

 

- Rozpoczynamy inwestycję długo oczekiwaną. Łączy ona nie tylko województwo podlaskie z warmińsko-mazurskim, ale prowadzi jeszcze dalej, w kierunku Pomorza. Droga jest bardzo ważna z punktu widzenia transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Mam nadzieję, że jej modernizacja stanie się impulsem do rozwoju Łomży i całego subregionu – powiedział marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Prace nad budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Łomża - Nowogród rozpoczęły się kilka dni temu. Ich zakończenie przewidywane jest na listopad 2019 roku. Na odcinku 10,3 km powstanie nowa siedmiometrowa nawierzchnia, ciąg pieszo-rowerowy czy przepusty. Przebudowane będą również zatoki autobusowe i skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi. Zadanie obejmuje ponadto budowę obwodnicy Starych Kupisk. Całkowita wartość inwestycji przekroczy 53 mln zł. Ponad 32 mln pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Resztę środków dołożył samorząd z budżetu województwa.

Niemal w tym samym czasie będzie realizowane inne zadanie - przebudowa odcinka ulicy Nowogrodzkiej (od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta), wchodzącego również w skład drogi wojewódzkiej nr 645. Przedsięwzięcie pochłonie 11,5 mln zł, 85 proc. środków Łomża pozyskała z RPO WP 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.