DK7820obw.20Poręby20i20Zawiercia 01Przed świętami podpisana została umowa na długo oczekiwaną budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia.

 

– Już niedługo będziemy mieli bezpieczną i wygodną drogę. Na to wszyscy mieszkańcy Zawiercia, mieszkańcy Poręby, ale i całego województwa śląskiego czekali bardzo długo (…) To jest bardzo ważny odcinek na naszej drodze północ – wschód – zachód, jeżeli chodzi o województwo śląskie i połączenie również z województwem świętokrzyskim i małopolskim – mówił podczas uroczystości podpisania umowy wojewoda Jarosław Wieczorek. – Już możemy odczuć poprawę jakości dróg w Polsce, ale za kilka lat to będzie jakość co najmniej europejska ­ dodał.

Podpisana umowa przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia. Będzie to odcinek obwodnicy o długości 16,664 km, w ciągu DK 78, biegnący przez Siewierz i Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów. Obwodnica przebiegać będzie przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie oraz Ogrodzieniec i połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Umożliwi ona ominięcie śródmieści, zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym i wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany. Na realizację tego zadania o wartości 414 708 742,10 zł wykonawca będzie miał 34 miesiące.

***

To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km, w ciągu DK 78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji. Każdy z dwóch etapów, projektowania i realizacji, powinien trwać nie dużej niż 17 miesięcy, z tym że do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, a do czasu realizacji robót nie. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, oraz zrealizuje roboty budowlane, w tym budowę:
- nowego odcinka drogi krajowej nr 78 o długości 16,664 km,
- dwóch węzłów drogowych (Kuźnica i Kromołów),
- sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką 793 w Siewierzu,
- przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na drogę krajową 78,
- obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią,
- systemu odwodnienia,
- urządzeń ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, i ogrodzenie drogi krajowej 78,
- oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sieci teletechnicznych.

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj” w latach 2019-2023.
Zadanie zrealizuje konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. za kwotę 414 708 742,10 zł (brutto).

Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia jezdni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności do użytkowania nie był krótszy niż 20 lat.

Węzły drogowe
Węzeł Kuźnica - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 796 z drogą krajową będzie wykonane w postaci węzła typu karo.
Węzeł Kromołów - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą krajową będzie wykonane w postaci węzła typu trąbka.
Wjazd na oba węzły będzie możliwy przez skrzyżowanie typu rondo usytuowane na drodze wojewódzkiej.

Obiekty inżynierskie
Powstanie dwanaście obiektów inżynierskich, na które składa się siedem wiaduktów, cztery mosty, przejście dla zwierząt oraz trzydzieści przepustów dla celów ekologicznych.

Zabezpieczenia akustyczne
Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, wzdłuż drogi zostaną zamontowane również ekrany pochłaniające o długości prawie 2 km.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów
W ramach zadania zostaną również zaprojektowane i wykonane ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki o łącznej długość około 400 m.

Oświetlenie drogowe
Zostanie zaprojektowane i wykonane w obszarze każdego węzła, wszystkich projektowanych przejść dla pieszych oraz na skrzyżowaniu z ul. Oleśnickiego w Siewierzu (powiat będziński). Oświetlenie drogowego wykonane zostanie w technologii LED.

Źródło: ŚUW, GDDKiA

Komentarze  
...
+3 #1 ... 2020-02-08 17:04
Na 796 ruch i tak już okropny...czekając by przejść na drugą stronę trzeba przeczekać 20 i więcej pojazdów...obwodnicę polegają na tym,że ruch spod okien jednych kieruje się pod okna drugich...
Cytować | Zgłoś administratorowi
796
+2 #2 796 2020-02-12 17:24
A kiedy już będzie gotowa...trzeba zbudowaç obwodnicę Chruszczobrodu Ciągowic i Turzy bo już i tak ruch ogromny na 796 ,nikt nie jedzie przez Siewierski odcinek do Kielc tylko wszystkie ciężarówki z TKI jadæ 796 ,,na skróty,, ...przekraczają prędkość w zabudowanym ,wyprzedzają na ciągłej ...dziś rano kiedy trochę stała policja - było troszkę spokojniej i ciszej ,ale gdy tylko Policja pojechała - dalej wyścigi
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.