edroga006W ramach Regionalnego Progrmau Operacyjnego w województwie śląskim zakończono sześć inwestycji drogowych o łącznej długości prawie 25 km, które kosztowały 339,1 mln zł (w tym 229,3 mln zł z RPO).

 

Są to:
- fragment DW 913 od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach (przy lotnisku) do węzła z S1,
- obwodnica Pawłowic (nowy przebieg DW 935),
- obwodnica Myszkowa (nowy przebieg DW 791),
- przebudowa DW 793, na odcinku Żarki-Myszków,
- obwodnica Woźnik (DW 789),
- obwodnica Buczkowic (nowy przebieg DW 942).

Dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor poinformował, iż obecnie realizowane są kolejne cztery zadania o łącznej długości 68,6 km i planowanym koszcie 914 mln zł (w tym 404,9 mln zł z RPO). To budowa wschodniej obwodnicy Raciborza, przebudowa drogi 791 Kolonia Poczesna- Zawiercie, przebudowa drogi nr 913 od drogi nr 86 do okolic lotniska Katowice i przebudowa dwóch odcinków drogi nr 933 Wodzisław Śl. – Mszana i Pawłowice – Pszczyna.

Kolejne cztery inwestycje z listy rankingowej RPO – o łącznej długości 35 km i szacunkowym koszcie 470,8 mln zł – są lub będą realizowane z budżetu samorządu województwa śląskiego. Przebudowywana jest DW 941 w Wiśle i DW 935 między Raciborzem a Rzuchowem. Trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy przebudowy DW 929 od granicy Rybnika do węzła autostradowego w ciągu A1 w Świerklanach. Wkrótce rozpisany będzie przetarg na przebudowę DW 948 od skrzyżowania z DK 52 do skrzyżowania z DW 946.
Zbigniew Tabor poinformował także, że przygotowanych jest do realizacji kolejnych 11 inwestycji z listy rankingowej RPO łączną sumę 1,648 mld zł.

Podkreślił, że wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w Śląskiem są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. ZDW w Katowicach stosuje przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi” (Life Cycle Cost). To sprawia, że przewidywana trwałość dróg (Perpetual Pavement) przebudowywanych i budowanych przez ZDW w Katowicach wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej przebudowy.

Źródło: ZDW w Katowicach

Komentarze  
MariuszG
0 #1 MariuszG 2020-03-06 07:09
Jak miło poczytać, że jednostka kieruje się zasadą: koszt życia drogi i używa często pojęcia nacisk na oś 11,5t przy realizacji inwestycji. Tyle się widzi wokoło inwestycji finansowanych z środków zewnętrznych na wymianę warstwy ścieralnej aż 4-6cm asfaltu i zaraz po oddaniu do użytkowania świeżo ustawiony znak B-18 3,5t z cudowną tabliczką: nie dotyczy mieszkańców, dojazdu do posesji, zaopatrzenia, służb miejskich, komunikacji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.