way 1694101 960 720146 mln zł na inwestycje przeznaczą w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. Z tej kwoty 71 mln zł pochłonie budowa nowych dróg, a 21 mln zł rewitalizacja. - Wydatki inwestycyjne mają w 2018 roku stanowić prawie jedną piątą całego budżetu miasta. Taką wartość tego współczynnika osiągają jedynie miasta najlepiej rozwijające się – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

 

Na inwestycje w 2018 roku władze Rudy Śląskiej planują przeznaczyć ok. 19 proc. wszystkich przyszłorocznych wydatków, czyli podobnie jak w roku bieżącym. Dla porównania w 2015 roku współczynnik ten wyniósł ok. 14 proc., natomiast w latach 2011 – 2014 wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków stanowiły ok. 10 proc.

Tradycyjnie najwięcej środków, bo aż blisko 71 mln zł, przeznaczonych ma być na drogi. Z tej kwoty ponad 40 mln zł ma zostać zabezpieczonych na budowę kolejnych odcinków trasy N-S. - W przyszłym roku zakończymy budowę odcinka od ul. Bukowej do ul. Kokota oraz planujemy ruszyć z budową ostatniego odcinka w kierunku autostrady A4 – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Dodatkowo na przyszły rok zaplanowaliśmy dwie duże inwestycje drogowe w dzielnicy Ruda. Mowa tu o budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego oraz rozpoczęciu przebudowy ul. Piastowskiej. Na ten cel w projekcie budżetu zarezerwowaliśmy ponad 12 mln zł – dodaje. Ponadto, w projekcie dokumentu z zakresu drogownictwa zarezerwowano 4,5 mln zł na dalszą przebudowę dróg gruntowych oraz 2,5 mln zł na ścieżki rowerowe.

Aż 21 mln zł w projekcie budżetu zostało zarezerwowanych na zadania z zakresu rewitalizacji. – W przyszłym roku zakończymy rewitalizację hałdy w rejonie ul. 1 Maja, rozpocznie się także budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych głównie w Wirku. Ruszy także rewitalizacja podwórek. Tylko na te działania zabezpieczono 7,5 mln zł – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. W przyszłym roku zakończyć się ma rewitalizacja zabytkowego budynku dworca w Chebziu, gdzie powstanie Stacja Biblioteka. Ponadto w 2018 r. kontynuowana ma być przebudowa centralnej części Orzegowa. Władze miasta rozpocząć chcą również kompleksowy remont willi Florianka w Nowym Bytomiu oraz rewitalizację terenu po dawnej koksowni Orzegów. W przyszłorocznym planie ujęto również rewitalizację 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda.

Spora część wydatków inwestycyjnych, bo ponad 15 mln zł, przeznaczonych ma zostać na gospodarkę mieszkaniową. Ponad 9 mln zł w projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano na inwestycje w oświatę.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2017 roku mają się zamknąć w kwocie 773 mln zł, natomiast dochody prognozowane są poziomie 698,3 mln zł.

Na pokrycie budżetowego deficytu władze miasta planują uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyniesie ona 74 mln zł. – Całość kredytu, który ma być przeznaczony tylko i wyłącznie na inwestycje w latach 2016–2020, to ok. 300 mln zł. Do tej pory wykorzystaliśmy dwie transze o łącznej wysokości 92,3 mln zł. To dzięki m.in. tym środkom współfinansujemy realizację większości bieżących inwestycji – podkreśla Ewa Guziel, skarbnik miasta. – Musimy pamiętać, że teraz wchodzimy w okres intensyfikacji konkursów na unijne dofinansowania wielu inwestycji, dlatego musimy mieć na to pieniądze i to nie tylko na pokrycie wkładu własnego, ale także na „wyłożenie” środków, by potem otrzymać ich refundację – dodaje. Co ważne, aż 46,3 mln zł, które miasto wyda w przyszłym roku, będzie pochodziło z pieniędzy Unii Europejskiej.

Źródło: UM Ruda Śląska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.