contentmap_plugin

edroga113W Rudzie Śląskiej rozpoczęła się budowa II odcinka trasy N-S. Władze miasta przekazały wykonawcy, firmie Drogopol, teren budowy. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 1,5 roku. Wartość całego zadania, które ma duże szanse na unijne dofinansowanie, to blisko 50 mln zł.

II etap budowy trasy N-S obejmuje odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej, gdzie powstanie dwupoziomowy węzeł z tą ulicą. Ponadto ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.

Dzięki realizacji inwestycji, oraz połączeniu jej z dotychczasowym odcinkiem trasy N-S, który kończy się przy ul. 1 Maja, trasa wydłuży się o ponad kilometr. - Dodatkowo nad ul. Bukową, gdzie będzie się kończyć nowo budowany odcinek, powstanie wiadukt wraz z łącznicami. Sam wiadukt o rozpiętości 47 metrów wykonany zostanie jako dwie niezależne konstrukcje pod lewą i prawą jezdnią drogi – wylicza Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów.

Podobnie jak w przypadku gotowego już odcinka trasy N-S, tak i w ramach realizacji kolejnego etapu wykonane zostaną dwie jezdnie, umożliwiające poprowadzenie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. W ramach budowy kolejnego etapu trasy N-S przedłużona zostanie także ul. Bukowa. – Powstanie w ten sposób połączenie z ul. Ks. Niedzieli. Będzie to jednojezdniowa droga o szerokości 7 m, która będzie miała ponad 1,5 km długości – wyjaśnia Mariusz Pol.

Wykonane zostanie także oświetlenie oraz zainstalowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery ochronne, elementy oznakowania poziomego i pionowego. Ważnym elementem inwestycji będą również ścieżki rowerowe. Powstaną one zarówno wzdłuż samej trasy N-S, jak i przedłużenia ul. Bukowej. W ten sposób przybędzie w mieście około 3 km tras dla rowerzystów.

***
Docelowo trasa N-S połączyć ma Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.

Trzeci etap obejmie budowę drogi od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Inwestycja ta wymaga jednak aktualizacji projektu budowlanego. Na czerwiec 2015 r. zaplanowano odbiór dokumentacji i wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Z kolei w przypadku czwartego odcinka, od ulicy Kokota do autostrady A4, dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okolicach maja przyszłego roku.

Źródło: Ruda Śląska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.