contentmap_plugin

P602023810 sierpnia rozpoczyna się likwidacja uskoku na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Przebudowa obejmie blisko kilometrowy odcinek pomiędzy MOP-ami Wirek i Halemba.

Ponadto, na odcinku około 1 km wymieniona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni. Zakres prac obejmie również kładkę dla pieszych łączącej MOP Wirek i Halemba.

Podczas remontu ruch pojazdów zostanie przeniesiony z jezdni relacji Katowice-Gliwice (około 2 km) na jezdnię przeciwną. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy w każdym kierunku. Na remontowanym odcinku będą obowiązywały limity prędkości: w rejonie zmiany jezdni do 60 km/h, na pozostałbym odcinku do 80 km/h.

Przez cały okres przebudowy będzie możliwy również dojazd do obydwu Miejsc Obsługi Podróżnych.

Ten etap prac ma potrwać do 5 tygodni.

Następnie wykonawca przejdzie do remontu drugiej jezdni. Zmiana organizacji ruchu nastąpi na takich samych zasadach jak przy remoncie jezdni w kierunku na Gliwice.

Planowane zakończenie całości zadania w listopadzie br., a wartość inwestycji to blisko 11 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.