LigotaPierwszy węzeł przesiadkowy w Katowicach powstanie w Ligocie. W czerwcu została podpisana umowa z firmą SKANSKA na realizację tej inwestycji. Wykonawca na budowę węzła przesiadkowego ma rok.

- W związku z rozpoczęciem prac na budowie węzła przesiadkowego w Ligocie zostaje zmieniona organizacja ruchu w tym rejonie. Od 19 lipca na ulicy Panewnickiej na odcinku od ulicy Świdnickiej do Franciszkańckiej będzie obowiązywał ruch tylko w jednym kierunku - informuje Ewa Biskupska, rzecznik Urzędu Miasta Katowice.

Kierowcy, którzy będą poruszali się ulicą Panewnicką, od strony skrzyżowania z ulicą Piotrowicką będą mogli przejechać zwężeniem, natomiast kierowcy przyjeżdżający od strony ulicy Kłodnickiej będą musieli skorzystać z objazdu ulicą Franciszkańską.

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały w pierwszym etapie realizowanych prac, czyli planowo do końca roku. Następnie prace zostaną przeniesione na drugą połowę ulicy Panewnickiej.

W związku z prowadzonymi pracami także autobusy miejskie będą korzystały z objazdu ulicą Franciszkańską, na której będą obsługiwały dotychczasowe przystanki. Dojazd do dworca PKP oraz postoje taksówek zostaną utrzymane.

Węzeł przesiadkowy w Ligocie będzie obsługiwał połączenia: autobus – pociąg – komunikacja indywidualna. W skład inwestycji wejdzie parking naziemny ze 110 miejscami postojowymi, na którym na podstawie biletu miesięcznego na komunikację miejską, kierowcy będą mogli pozostawić pojazdy bezpłatnie. Wybudowana zostanie strefa obsługi podróżnych wraz z zadaszonymi peronami autobusowymi oraz miejscami oczekiwania. Do dyspozycji mieszkańców oddana będzie też strefa Kiss&Ride, z przeznaczeniem dla krótkotrwałego postoju do ok. 3 min. Inwestycja zakłada też budowę parkingu dla rowerów i miejsc postojowych dla taksówek. W centrum mają znaleźć się punkty informacji pasażerskiej, tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a także tzw. urzędomat. Wykonawca węzła jest ponadto zobowiązany do urządzenia zieleni i małej architektury.

lgt-1lgt-2lgt-3lgt-4lgt-5lgt-6
- Budowa centrów przesiadkowych oznacza szereg korzyści. Najważniejsza z nich to możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa. Dodatkowo, węzły przesiadkowe staną się zachętą do korzystania z komunikacji publicznej, a co niemniej ważne, przyczyniają się do ograniczenia liczby pojazdów na drogach, co zmniejszy hałas i emisję spalin oraz korki - informuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Koszt budowy węzła przesiadkowego w Ligocie to ponad 9 mln zł brutto. Na cztery węzły przesiadkowe w Brynowie, Ligocie, Zawodziu i przy ul. Sądowej Katowice uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 160 mln zł. Obecnie trwają procedury przetargowe na węzły w Brynowie i Zawodziu. Podobne inwestycje zaplanowane są także w Podlesiu, Piotrowicach czy Kostuchnie.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.