wiadukt gdanskRozpoczęła się budowa drugiej nitki gdańskiej estakady. Dobiegają końca prace związane z rozbiórką dotychczasowego obiektu. By móc rozpocząć budowę nowego, wykonawca musiał wcześniej wzmocnić grunt. Na placu budowy można zauważyć już pierwsze podpory, na których za kilka miesięcy położona zostanie tzw. płyta nośna.

 

Co obecnie dzieje się na budowie tzw. wiaduktu Biskupia Górka?
- Zakończone zostały roboty rozbiórkowe płyty ustroju nośnego starego, żelbetowego wiaduktu. Aktualnie prowadzone są roboty rozbiórkowe pozostałości jego przyczółków. Zakończono też roboty palowe związane ze wzmocnieniem gruntów pod fundamenty obiektów mostowych - informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Trwa także budowa murów oporowych przy moście nad Kanałem Raduni oraz nasypu drogowego dla jezdni lewej.

Półroczne prace
Rozbiórka starego wiaduktu rozpoczęła się w sierpniu 2019 roku, po tym jak otwarto dla ruchu kołowego pierwszą nitkę nowej estakady.

Aby zbudować drugą jezdnię konieczne było rozebranie „starego” obiektu w ciągu Traktu św. Wojciecha. Poziom trudności przeprowadzenia prac rozbiórkowych był wysoki m.in. ze względu na niewielką ilość miejsca w pobliżu budowy i lokalizację w ścisłym centrum miasta, przy gęstej zabudowie, a także częściowy przebieg nad torami kolejowymi.

Ze względu na bezpieczeństwo i uzgodnienia z PKP prace prowadzone były jedynie w porach nocnych podczas całkowitego zamknięcia torów - w bardzo krótkim czasie wynoszącym około 4 godzin. To dlatego rozbiórka trwała kilka miesięcy.

Głównym wykonawcą Wiaduktu Biskupia Górka jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Koszt inwestycji to blisko 147 mln złotych. Aż 114 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oprócz budowy wiaduktu, inwestycja zakłada również budowę mostu nad Kanałem Raduni. Powstaje też nowy układ drogowy, który obejmie rejon od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego. Równocześnie przy ulicy Okopowej budowany jest parking kubaturowy. Budowa zakończyć się ma w październiku 2020 roku.

Część wiaduktu już oddana do użytku kierowcom ma rozpiętość 104 m i szerokość 17,5 m. Ruch odbywa się po trzech pasach jezdni. Po zakończeniu budowy całej inwestycji, na jednym z pasów utworzony zostanie buspas. Przewidziano tu także ciąg pieszo-rowerowy.

Zmiany w ruchu
Przed tygodniem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Okopowej z ul. Świętej Trójcy. Zamknięty został wjazd z ul. Świętej Trójcy w ul. Okopową. Dojazd do ulicy Św. Trójcy odbywa się przez ul. Toruńską i Rzeźnicką.

Jednocześnie przełożony został zjazd z ul. Okopowej w kierunku Warszawy i al. Armii Krajowej. Zjazd przesunięto o około 30 metrów. Przebudowa skrzyżowania Okopowa-Św. Trójcy związana jest z budową Wiaduktu Biskupia Górka. Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą co najmniej trzy miesiące.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.