budowa 03GDDKiA podpisała umowę na realizację kolejnego odcinka autostrady A1, od Radomska do granicy z województwem śląskim. To jeden z pięciu brakujących odcinków pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Na dwa z nich podpisano w lipcu umowy z wykonawcami. Trwa także budowa pozostałych odcinków A1 w województwie śląskim, od węzła Częstochowa Północ (wraz z obwodnicą) do Pyrzowic.

 

Odcinek Radomsko - granica województw, roboczo nazywany odcinkiem D, jest najkrótszym (7 km) fragmentem budowy autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa. Jego budową zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR z Zawiercia, a koszt prac budowlanych to ok. 338,2 mln zł. Czas realizacji to 32 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych).

Istniejąca dwujezdniowa droga zostanie gruntownie przebudowana. Kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku (do Piotrkowa Trybunalskiego, a dalej do Tuszyna dwa pasy ruchu). Betonowa nawierzchnia zapewni dużą trwałość. Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych trasa powinna służyć 30-40 lat.

Ukończenie budowy autostrady A1 pozwoli na bezpieczne i szybkie skomunikowanie południa Polski z portami trójmiejskimi, a tym samym ułatwi dostęp do nich także naszym południowym sąsiadom: Czechom, Słowakom i Węgrom. Przyczyni się także do rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym.

A1 od Tuszyna do obwodnicy Częstochowy będzie miała ok. 81 km, łączny koszt realizacji to ok. 3,7 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za nieruchomości, nadzór). Trasa została podzielona na 5 odcinków realizacyjnych:

Odcinek A - węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe, długość ok. 15,9 km
30 lipca 2018 r. podpisano umowę z konsorcjum Budimex i Strabag (wartość 478,9 mln zł);

Odcinek B - w. Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk, ok. 24,2 km
12 lipca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy (planowane we wrześniu);

Odcinek C - Kamieńsk - Radomsko, ok. 16,7 km
25 lipca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, trwa kontrola uprzednia, po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy (planowane we wrześniu);

Odcinek D - Radomsko - gr. woj., ok. 7 km
30 sierpnia 2018 r. podpisano umowę z przedsiębiorstwem INTERCOR (wartość 338,3 mln zł);

Odcinek E - gr. woj. łódzkiego - w. Częstochowa Północ, ok. 16,9 km
23 lipca 2018 r. podpisano umowę na realizację z firmą POLAQUA (wartość 596,5 mln zł).

Na 2019 rok zostało zaplanowane oddanie do ruchu autostrady A1 w województwie śląskim. Trasa od obwodnicy Częstochowy do Pyrzowic, o długości ok. 57,7 km i łącznej wartości ok. 2,6 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za nieruchomości, nadzór), została podzielona na 4 odcinki realizacyjne:
Odcinek F - Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia, ok. 21,3 km,
Odcinek G - Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe, 4,7 km,
Odcinek H Częstochowa Południe - Woźniki, ok. 16,7 km,
Odcinek I - Woźniki - Pyrzowice, ok. 15,2 km.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.