WIDOK NA OBIEKCIE 1Wkrótce rozpocznie się budowa ponad 600-metrowego mostu w Kurowie, koło Nowego Sącza na rzece Dunajec (droga krajowa nr 75). Umowę GDDKiA podpisała z polsko-węgierskim konsorcjum. Inwestycja z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma być wykonana w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Koszt inwestycji wyniesie ok. 190 mln złotych.

 

Nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego obiektu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szerokość 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem. Zlokalizowany jest na odcinku pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem, gdzie projektowana jest dwujezdniowa DK 75.

Istniejący most w Kurowie został wybudowany w 1943 r. i ma 407,6 m długości. Jest zbyt wąski, ponieważ jego szerokość wynosi tylko 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi tylko 6 m. Pod względem technicznym stan starego mostu jest zły. Uszkodzenia widoczne są na belkach głównych i płycie pomostu. Skorodowane są zbrojenia i łożyska. Budowa nowego mostu jest koniecznością.

WIDOK Z BOKU OD STRONY KR Kurow 1WIDOK Z BOKU OD STRONY NS Kurow1 1

 

 

 

 

 

 

Ponadto rozbudowana zostanie DK 75 do klasy GP, przewidziano także:
- przebudowę skrzyżowania DK 75 z drogą gminną w Kurowie, parkingu z miejscem ważenia pojazdów, - budowę 2 konstrukcji oporowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- budowę zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych
- oraz rozbiórkę 3 przepustów drogowych i budowę nowych, rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Dunajec, adaptację przyczółka istniejącego mostu na punkt widokowy,
- rozbiórkę dojazdu do istniejącego mostu,
- budowę dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego,
- przełożenie sieci teletechnicznej,
- wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.