contentmap_plugin

wezel poroninJuż za rok do użytku kierowców zostanie oddany węzeł drogowy w Poroninie. 10 października została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Jedna z kluczowych inwestycji dla Podhala i całego regionu, o którą od lat zabiegały władze Małopolski będzie kosztować prawie 47,6 mln zł.  

- Węzeł Poronin to miejsce, które od lat przysparza wielu problemów kierowcom i mieszkańcom. W czasie dużego ruchu turystycznego korki sięgają kilku kilometrów, blokując dojazd do Zakopanego, ale także drogę w kierunku Białki Tatrzańskiej i Morskiego Oka. Budowa węzła rozwiąże te problemy – podkreśla marszałek Jacek Krupa.

- Inwestycja jest szczególna także dlatego, że w jej projektowaniu wzięli udział mieszkańcy powiatu, którzy zaproponowali dwa konkretne rozwiązania, uwzględnione w finalnym projekcie węzła - dodał Leszek Zegzda z zarządu województwa.

W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie zakopianki (DK 47) z drogą wojewódzką w stronę Bukowiny Tatrzańskiej (DW 961) – powstanie tu bezkolizyjne skrzyżowanie, a droga wojewódzka zostanie poprowadzona tunelem pod linią kolejową (nr 99) oraz drogą krajową (DK 47). Nad drogą wojewódzką zostaną poprowadzone dwa wiadukty - drogowy i kolejowy.

W miejscu skrzyżowania zakopianki z drogą powiatową nr 1651 zostanie wybudowane rondo, powstaną też dwa mosty: na Białym Dunajcu i nad potokiem Poroniec. Przebudowane zostanie skrzyżowanie zakopianki z ul. Kasprowicza w Zakopanem (droga gminna K42010) – powstanie tam bezpieczne skrzyżowanie z wyspą lub pasem dzielącym na wlocie.

Inwestorem całego zadania jest województwo małopolskie. Roboty budowlane finansuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a projekt - samorządy. Wykonawcą węzła jest konsorcjum firm Banimex i Eurovia.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.