zakaz9 kwietnia w Gliwicach rozpocznie się przebudowa mostu w ciągu ul. Wrocławskiej. W pierwszym etapie prac jezdnia na moście zostanie zwężona do dwóch pasów ruchu, a obok będzie budowana tymczasowa kładka dla pieszych.

 

W dalszych etapach wykonawca - Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów - planuje całkowite zamknięcie mostu dla ruchu kołowego. Kierowcy proszeni są o zwracania uwagi na oznakowanie tymczasowe.

W miejscy starego, stuletniego mostu powstanie nowy, o nośności 50 t. Koryto rzeki zostanie uporządkowane i umocnione, co poprawi jej przepływ, szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu.

Zakres prac obejmie także przebudowę odcinka ul. Wrocławskiej (na dojeździe do mostu) oraz fragmentu ul. Częstochowskiej obejmujący skrzyżowanie z ul. Konarskiego, Zimnej Wody i Kłodnicką.

Cała inwestycja powinna się zakończyć w ciągu około 11 miesięcy

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.