roboty drogoweRusza przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez Krzywin w powiecie gryfińskim. Wykonawca, firma Maldrobud, przejmie plac budowy w czwartek, 9 maja br. Zapraszamy na spotkanie prasowe poświęconej inwestycji, w którym udział weźmie marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Będzie to drugi etap tej inwestycji, która finansowana jest w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA. Prace obejmą odcinek w terenie zabudowanym między początkiem miejscowości od strony Krajnika Dolnego do przejazdu kolejowego w Krzywinie, a także odcinek w kierunku miejscowości Kłodowo.

Inwestycja ma na celu poprawę konstrukcji drogi oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Wartość umowy na roboty budowlane to ponad 12,4 mln zł.

Jest to trzecie zadanie na drodze wojewódzkiej nr 122 współfinansowane ze środków INTERREG. Pierwsze, zakończone w roku 2011 miało na celu modernizację przejścia drogi wojewódzkiej przez miejscowość Krzywin w ciągu ulicy Królewieckiej a drugie wykonane zostało w 2012 i objęło przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Żarczyn.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.