roboty drogoweRozpoczynają się prace związane z przebudową placu u zbiegu ulic Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej na poznańskim osiedlu Smochowice. Wybrany w postępowaniu przetargowym przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie wykonawca ma zakończyć roboty wiosną.

 

W ramach zaplanowanej inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, przebudowane zostaną zatoki parkingowe i chodniki. Na placu pojawi się nowa zieleń, elementy małej architektury oraz oświetlenie. Dla zapewnienia mieszkańcom dostępu do posesji i sklepów roboty będą prowadzone w dwóch etapach.

W pierwszym, który potrwa około trzech miesięcy, przebudowany zostanie plac. W drugim - chodniki wokół niego oraz nasadzona zostanie roślinność i powstaną elementy małej architektury.

W efekcie prac, w środkowej części placu oraz po jego południowej stronie, przy ul. Muszkowskiej, powstaną łącznie 52 miejsca postojowe, zlokalizowane w prostopadłych zatokach. Dwa z nich przeznaczone będą dla osób z niepełnosprawnościami. W centralnej części placu zatoki postojowe rozdzielone zostaną czterometrowym pasem zieleni.

Dzięki uporządkowaniu parkowania na placu i w najbliższej okolicy poszerzony zostanie chodnik po jego północnej stronie, wzdłuż ul. Karlińskiej, a jezdnie ulic Muszkowskiej i Karlińskiej będą miały 5 metrów szerokości. Między nimi zaprojektowano chodnik o szerokości 2,2 m.

Obszar objęty inwestycją jest już wygradzany, a poruszać po nim będą mogły się tylko pojazdy wykonawcy robót oraz osób dojeżdżających do posesji. W związku z planowanym częściowym zamknięciem ul. Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej przewidziano objazdy przebiegające ulicami Leśnowolską, Sianowską, Darłowską oraz Santocką.

Źródło: PIM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.