DSC0319Podpisano umowy na kolejne dwa odcinki drogi ekspresowej S6 o łącznej długości 20 km. Dzięki temu część Trasy Kaszubskiej pomiędzy Bożympolem Wielkim a Gdynią jest już projektowany. Pierwsze pojazdy pojadą trasą w drugiej połowie 2021 roku.

 

W dniu 11 czerwca zostały podpisane umowy na dwa następne odcinki drogi ekspresowej S6: z Bożegopola Wielkiego do Luzina oraz z Luzina do Szemuda. Oba mają po około 10 km długości. Każdy z odcinków jest dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju.

Pierwszy odcinek będzie projektowała i budowała firma PORR SA za niespełna 338 mln zł w terminie 31 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Na trasie zostaną wybudowane trzy węzły drogowe: Bożepole Wielkie (połączenie z istniejącą drogą krajową nr 6), Strzebielino i Luzino. Przy węźle Luzino powstanie Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej służący do zarządzania odcinkiem drogi ekspresowej S6.

Realizacji drugiego zadania między Luzinem a Szemudem podjęła się firma Budimex SA, za które dostanie prawie 336 mln zł. Zobowiązała się go zaprojektować i wybudować w terminie 34 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz zapewni 10 lat gwarancji jakości na elementy infrastruktury. Na tym odcinku zostanie wybudowany jeden węzeł drogowy - Szemud.

Pod koniec marca br. została podpisana umowa z firmą Polaqua Sp. z o.o. na projekt budowlany i wykonawczy oraz budowę odcinka drogi ekspresowej S6 między Szemudem a Gdynią o długości ok. 20 km.

S6BozepoleWlkLSzGdynia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O drodze ekspresowej S6, tzw. Trasie Kaszubskiej
Podstawowym celem inwestycji budowy drogi ekspresowej S6 jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Aglomeracji Trójmiasta ze Szczecinem, przebiegającego z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyku.

Dzięki budowie drogi ekspresowej uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia. Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści:
- stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego;
- odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6, szczególnie: Wejherowa, Redy, Rumi;
- ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego;
- wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia ciężkości wypadków;
- poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu;
- zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne;
- rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.

S6 miedzy Szczecinem a Trójmiastem
Trasa S6 jest już realizowana w województwie zachodniopomorskim. Trwa tam budowa 7 odcinków drogi S6 od Goleniowa (połączenie z drogą S3) do Koszalina wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa. Łącznie to ok. 140 km nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 3,5 mld zł. W przyszłym roku powinny być gotowe odcinki od Goleniowa do Koszalina, o długości ok. 120 km. Zakończenie wszystkich prac na budowanej obwodnicy Koszalina i Sianowa przewidywane jest w 2020 roku.

Realizacja tej inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej Koszalina, jak również całej północnej części regionu, w tym pasa nadmorskiego. Nowa droga wyprowadzi ruch tranzytowy ze wszystkich wsi, miasteczek i miast położonych przy obecnej drodze krajowej nr 6, tym samym zmniejszając negatywne oddziaływania ruchu drogowego na lokalną społeczność. Poprawi się również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Pozostałe odcinki S6: Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, Koszalin - Bożepole Wielkie oraz Zachodnia Obwodnica Szczecina będą realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.