contentmap_plugin

droga 1 MediumDroga w Nowej Cerekwi będzie remontowana. Utrudnienia z uwagi na budowę potrwają do końca roku. Po zakończeniu prac poprawi się dojazd do autostrady A4. Podpisano już umowę z wykonawcą prac.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w Nowej Cerekwi będzie kosztować ponad 12 milionów 500 tysięcy złotych. Wykonawcą prac jest firma DROG-BUD z Częstochowy. Oprócz gruntownej przebudowy samej drogi powstanie osiem przejść dla pieszych. Do pięciu do tej pory funkcjonujących zaprojektowano trzy nowe. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, zamontowane bariery energochłonne, tablice kierujące, kocie oczka.

droga 2 MediumJak mówił Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego, remontowany odcinek drogi przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość. - Droga jest często wykorzystywana przez kierowców, ponieważ od granic z województwem śląskim komunikuje cały powiat głubczycki i Opole. Jest to również droga dojazdowa do granicy państwa. Dzięki przebudowie poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania – powiedział Szymon Ogłaza.

Utrudnieniem w pracach będzie górski charakter miejscowości. – Wszelkie prace realizowane w okolicach Głubczyc są bardzo trudne. Mamy do czynienia z wieloma wzniesieniami i dojazdami do posesji – mówił Tomasz Kędzior z firmy Drog-Bud.

Zaplanowany chodnik będzie przebiegał odcinkami, raz z jednej, raz z drugiej strony drogi. Takie rozwiązanie związane jest z specyfiką miejscowości. Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich dodał, że zamontowane zostanie również oświetlenie ledowe i wymienione wszystkie instalacje. – Przewidzieliśmy kompleksową budowę kanalizacji deszczowej, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewniamy odwodnienia terenów przyległych – poinformował Bartłomiej Horaczuk.

Obecnie w województwie opolskim prowadzone są prace drogowe w: Myślinie (DW 423), Racławicach (DW 416), Przylesiu (DW 401), Kielczy (DW 901), Niemodlinie (DW 405), Mosznej (DK 409) i Branicach (DK 419). W najbliższym czasie roboty rozpoczną się także na drogach wojewódzkich: nr 454 Pokój, nr 406 Wierzbie, nr 461 Kup i nr 416 Rzepcze.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.