contentmap_plugin

roboty drogoweW nocy z 3 na 4 sierpnia rozpocznie się remont północnej części mostu Lecha. Zostanie ona rozebrana i wybudowana od nowa. Ruch samochodowy wróci na nowy obiekt na początku 2020 roku.

 

Teren mostu został przekazany wykonawcy już 2 lipca, ale zgodnie z warunkami umowy mógł on wyłączyć most z ruchu w momencie, w którym przystąpi do prac rozbiórkowych. Dzięki temu użytkownicy mostu przez cały lipiec mogli z niego korzystać. W sobotę, 4 sierpnia, rozpoczną się prace związane z rozbiórką obiektu.

Chociaż przebudowa północnej jezdni mostu Lecha obejmie obszar od skrzyżowania ul. Hlonda z ul. Bałtycką do skrzyżowania ulic Serbskiej i Lechickiej, to obszar oddziaływania tych robót będzie znacznie większy.

Przebudowywany obiekt jest bowiem usytuowany w ciągu drogi krajowej nr 92, którą odbywa się ruch tranzytowy przez Poznań - na linii Wschód-Zachód.

Informacje o zmianach organizacji ruchu oraz tablice wyznaczające objazdy na skrzyżowaniach i węzłach drogi krajowej nr 92 pojawią się po wschodniej stronie Poznania już w okolicach Konina, a po stronie zachodniej - w okolicach Nowego Tomyśla. Przewidziano, że objazdy będą odbywać się przez drogi ekspresowe S5 i S11, drogę krajową nr 25, a także drogi wojewódzkie nr 305, 306, 466 oraz autostradę A2.

Organizacja ruchu na moście
Szczegółowe informacje na temat zmienionej organizacji ruchu i związaną z tym konieczności zmiany jezdni i pasów ruchu na przylegających do mostu skrzyżowaniach pojawią się na tablicach umieszczonych 150 m przed skrzyżowaniami ul. Hlonda z ul. Bałtycką oraz ul. Serbskiej i ul. Lechickiej. Całość robót oraz dojazdy do istniejącego obiektu są w zasięgu oświetlenia ulicznego.

Na samym moście Lecha przez cały okres trwania inwestycji ruch pojazdów w obu kierunkach będzie odbywał się wyłącznie południową nitką, na której obecnie czynne są trzy pasy ruchu w jedną stronę, o szerokości 3,5 m każdy. Na okres czasowej organizacji ruchu po jezdni obiektu południowego odbywał się będzie ruch dwukierunkowy przy czym pasy jezdni zostaną wydzielone przy pomocy odpowiedniego oznakowania.

Kierowcy jadący mostem od strony ul. Lechickiej i Serbskiej początkowo będą poruszali się jednym pasem, po czym mniej więcej w połowie istniejącego mostu będą mogli dokonać wyboru między pasem lewym do jazdy na wprost i pasem prawym przeznaczonym do skrętu w prawo w ul. Hlonda.

Z kolei ruch po moście, dla jadących od strony ul. Bałtyckiej (np. z Czerwonaka czy Swarzędza) w stronę ul. Lechickiej i Serbskiej, będzie odbywał się początkowo jednym pasem, który z czasem rozszerzy się do dwóch. Jednym będzie można kontynuować jazdę na wprost, w stronę Lechickiej, a drugim skręcić w lewo, w ul. Serbską.

Most w wieku emerytalnym
Północna część mostu była bardzo w złym stanie. Powstała na początku lat 50 ubiegłego stulecia i przez ponad 40 lat przejeżdżały po niej samochody w obu kierunkach. Część południowa została wybudowana pod koniec lat 90.
Nowy most, o długości niemal 236 metrów, będzie nie tylko dostosowany do większych obciążeń, ale też wyposażony w trzy pasy jezdni o szerokości 3,5 m każdy, ścieżkę rowerową o szerokości 2 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m.

Inwestycja jest częścią zadania "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu". W Wieloletniej Prognozie Finansowej zarezerwowano na ten cel 74,2 mln zł, ale konsorcjum które wygrało przetarg - sopocka spółka MOST oraz spółka KSH ze Śremu - zaoferowała wykonanie prac za 53 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania oraz dotacji Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 4.2. Kwota dofinansowania to ponad 51 mln zł.

W przetargu zakładano, że wykonawca będzie miał 730 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na wykonanie prac. Konsorcjum zadeklarowało skrócenie terminów wykonania. Zgodnie z umową nowy most powinien być przejezdny na koniec stycznia 2020 roku, a zakończenie wszystkich prac budowlanych, nie mających już wpływu na ruch samochodowy, planowane jest na koniec czerwca 2020 roku.

Źródło: biuro prasowe UMP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.