swietokrzyskieRuszył system Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – w jednym miejscu zostały zgromadzone dane cyfrowe dotyczące zagospodarowania przestrzennego, geodezji, przestrzenna baza terenów inwestycyjnych, mapy glebowo – rolnicze czy hydrograficzne.  Dane będą powszechnie dostępne poprzez geoportal województwa (http://sip.e-swietokrzyskie.pl/) oraz 13 portali powiatowych.

29. lipca, podczas konferencji „Świętokrzyskie w geoprzestrzeni i e-usługach”pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a 13 powiatami i 102 gmin zostały podpisane  porozumienia o  współdziałaniu w zakresie utrzymywania i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, pn. „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ).

Projekt „Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Kosztował 25 mln złotych.

Utworzony w ramach projektu System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego gromadzi szeroko rozumiane dane przestrzenne oraz opisowe w  postaci różnorodnych map i baz danych, m.in. obejmuje wszystkie zasoby Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii, z Regionalną Mapą Numeryczną Województwa Świętokrzyskiego stanowiącą podstawę systemu, oraz – poprzez współpracę z powiatami – dane z powiatowych ośrodków geodezji. – System pozwala na ich wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przetwarzanie, analizowanie, a także uruchamianie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną – mówi marszałek Adam Jarubas. – W ramach projektu utworzone zostały geoportale na poziomie wojewódzkim oraz w każdym z 13 powiatów, które świadczą usługi dostępu do baz danych Systemu Informacji Przestrzennej.

Funkcjonalność Systemu SIPWŚ jest zwiększona poprzez zastosowanie modułów tematycznych, które gromadzą i udostępniają dane oraz pozwalają na wykonywanie złożonych analiz przestrzennych dotyczących prognozowania i modelowania przestrzeni województwa zarówno w ujęciu przyrodniczym, technicznym jak i gospodarczo-społecznym. W przyszłości będą one  rozbudowywane o kolejne potrzebne użytkownikom obszary. Obecnie system dysponuje 20-oma standardowymi modułami mającymi zastosowanie m.in. w ewidencji ludności, planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym, ochronie środowiska i geodezji.  Wdrażane są kolejne, obejmujące fundusze unijne, inwestycje samorządowe, ekologię, turystykę, zabytki, aktywność zawodową i działalność socjalną oraz transport, komunikację i działalność społeczną.

podpis1

podpis2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.