A88A1662- Bezpieczniej, wygodniej i szybciej, Tym 4-kilometrowym odcinkiem będzie się lepiej dojeżdżało w Bieszczady i południową część kraju – mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl tuż przed symbolicznym wbiciem łopaty pod obwodnicę Dynowa. - Idziemy jako zarząd w obwodnice, jest to dla nas priorytet – podkreślał. Obwodnica powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska.

 

- To jest bardzo ważna obwodnica, bo kiedy mówimy obwodnica Dynowa, to od razu myślimy Bieszczady i Beskidy, droga 94 i autostrada A4, bo to wszystko są elementy połączone, które dają możliwość skomunikowania Podkarpacia - dodał marszałek Ortyl, podkreślając, że dopiero niedawno otwierana była obwodnica Czudca.

- To niezmiernie ważne, aby miasta, które do tej pory nie miały możliwości szybkiego rozwoju, a było to konsekwencją braku dostępności komunikacyjnej, zyskały takie możliwości. I tak się stanie w przypadku Dynowa, który dzięki obwodnicy trochę odetchnie, bo wyprowadzi ciężki ruch z miasta. Pojawią się ułatwienia komunikacyjne w dostępie do miasta wojewódzkiego, docelowo po remoncie całej drogi wojewódzkiej, oraz w dostępie do południa regionu – stwierdziła wojewoda Ewa Leniart.

– Gdybyśmy jako miasto chcieli nawet pół miliona przeznaczyć co roku na wybudowanie sobie obwodnicy, wówczas sami mogą sobie państwo wyobrazić, ile lat musiałoby to trwać, jeżeli koszt inwestycji to 35 mln złotych - podkreślał burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczuk.

W skali Podkarpacia obwodnica Dynowa stanie się ważnym elementem poprawy skomunikowania południowej części województwa, poprzez skrócenie czasu przejazdu i poprawienie komfortu podróży. Zapewni również łatwiejszy dostęp do Bieszczadów i Beskidów z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4.

Budowa obwodnicy będzie kosztowała nieco ponad 35 mln złotych. Ponad 28,8 mln złotych to środki z RPO WP 2014-2020. Inwestorem jest województwo podkarpackie oraz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

A88A1667A88A1674

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835, która stanowi ważny trakt komunikacyjny Podkarpacia i jednocześnie jest znaczącym połączeniem ze stolicą województwa lubelskiego.

Wykonawcą nowej drogi jest firma EUROVIA POLSKA S.A., a inżynierem kontraktu Zamojska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

- Ta inwestycja wyprzedza nasz program na kolejną kadencję. 150 obwodnic, które chcemy realizować w ramach naszego programu na kolejne 4 lata – mówił w Dynowie poseł Andrzej Szlachta.

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj wybuduj”. W jej ramach powstanie jednojezdniowa obwodnica Dynowa o łącznej długości 3,96 km.

- W ramach budowy powstaną ronda włączające obwodnicę do drogi wojewódzkiej nr 884 i 835, skrzyżowania z drogą gminną i drogami powiatowymi, a także dodatkowe jezdnie w pasie drogowym. Wybudujemy chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz zatokę autobusową. Ważne będzie powstanie kilku przejazdów kolejowo-drogowych na skrzyżowaniu z linią Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej – mówił przedstawiciel wykonawcy i kierownik budowy Piotr Żydek.

W ramach obwodnicy powstaną także 3 mosty. Budowa drogi będzie okazją do regulacji potoków Ostrówek i Dynówka, stworzenia odwodnienia traktu, wraz z kanalizacją deszczową oraz wybudowania dwóch zbiorników wód opadowych.

To nie pierwsza inwestycja, która w ostatnich latach powstała w ciągu tej drogi. To na jej szlaku zbudowano łącznik do autostrady A4 w Gorliczynie oraz jego przedłużenie do drogi krajowej nr 94 w Gwizdaju. Przebudowano także kompleksowo odcinek Sieniawa – Gorliczyna. Już wkrótce zakończy się przebudowa mostu na Sanie w Ubieszynie.

Jednocześnie na końcowym etapie są prace projektowe nowego odcinka drogi Gwizdaj – Przeworsk i modernizacja odcinka Przeworsk – Kańczuga. W trakcie projektowania jest także odcinek Szklary – Dynów, a do nowej perspektywy finansowej wstępnie przymierzane są praca na odcinkach Kańczuga – Szklary i Dynów – Grabownica Starzeńska

Zakończenie prac przy obwodnicy Dynowa zostało zaplanowane na trzeci kwartał 2020 roku. Marszałek Władysław Ortyl już zaprosił na uroczyste oddanie drogi do użytku dla kierowców za rok.

Źródło: UMWP

fot. Aleksandra Gorzelak–Nieduży

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.