contentmap_plugin

budowa 0326 sierpnia oficjalnie rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa. Ponad 7-km odcinek drogi ma być gotowy w październiku 2018 roku. Wykonawcą jest polsko - ukraińskie konsorcjum, IDS-BUD S.A i ALTIS-HOLDING, które zrealizuje inwestycję za 521,5 mln zł.

Zadanie obejmuje budowę dwujezdniowej drogi klasy S, a także dwóch MOP-ów „Lubień” i „Krzeczów” oraz 10 obiektów inżynierskich i 6 mostków na potoku Krzywańskim.

Trwają już prace przygotowawcze na odcinku S7 Skomielna Biała - Chabówka o długości 6,1 km  wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 47 klasy GP od Rabki Zdroju do Chabówki oraz odcinku S7 Naprawa - Skomielna Biała, którego zdecydowana większość będzie przebiegać w tunelu o długości ok. 2 km.

Budowa drogi S7 Lubień - Rabka ma kluczowe znaczenie dla poprawy komunikacji drogowej Podhala z Krakowem. Pozwoli też na lepsze skomunikowanie regionu z północną częścią kraju.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.