contentmap_plugin

edroga810Ruszyły prace przy budowie ronda w Rozogach na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 53 i 59. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Wykonawca, do 3 października, zrealizuje zadanie za kwotę 3,3 mln zł.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 53 i 59 z drogą gminną i powiatową na rondo, budowę chodników, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę odwodnienia drogowego, oświetlenia, zatok autobusowych oraz parkingu. Zadanie obejmuje także przebudowę odcinków dróg krajowych 53 i 59 o łącznej długości ok. 800 metrów. Inwestycja jest realizowana w systemie "projektuj i buduj", więc przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca będzie miał za zadanie dostosować istniejącą dokumentację projektową do obowiązujących przepisów, zarządzeń GDDKiA i wymagań wynikających z uzyskanych przez wykonawcę w trakcie prac projektowych uzgodnień.

Budowa ronda w Rozogach realizowana jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ten stanowi część Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

- Do końca obecnej kadencji znacząco zmniejszymy wykluczenie komunikacyjne w województwie warmińsko-mazurskim. Powstaną kluczowe odcinki dróg S7 i S51 oraz S61 Via Baltica. Realizujemy inwestycje w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Obecnie w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na terenie Warmii i Mazur na lata 2016-2019 zatwierdzono 39 zadań.

W powiecie szczycieńskim realizacja programu przyniesie poprawę bezpieczeństwa także w innych miejscach. W Szczytnie na ogłoszenie przetargu oczekuje rozbudowa ulicy Leyka (DK 53), a na etapie opracowywania dokumentacji technicznej znajduje się przebudowa ulic Warszawskiej i Marii Skłodowskiej-Curie (DK 57). Przygotowywane są przetargi na wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi – Dąbrowy oraz drogi krajowej nr 57 Dębówko – Szczytno.

Dobór zadań do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych nastąpił poprzez wybranie z planów GDDKiA tych inwestycji, dla których zostały określone najwyższe klasy ryzyka. Realizacja programu w wymiarze wieloletnim pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych i wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar). Lista tych zadań będzie każdego roku aktualizowana.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.