lopataNa Podkarpaciu ruszyła budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska (15,2 km). Wykonawcą prac jest konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A. Wartość kontraktu to prawie 200 mln zł brutto. Zakończenie budowy planowane jest w marcu 2021 r.

 

- Droga krajowa nr 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych Podkarpacia, jak i całego kraju, ponieważ prowadzi ruch pojazdów m.in. do przejść granicznych w Korczowej i Medyce - podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. - Obecnie DK77 przebiega przez tereny o ścisłej zabudowie mieszkaniowej Stalowej Woli i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Do tego dochodzi również ograniczony ruch pojazdów pow. 3,5 tony przez centrum miasta Niska, co utrudnia rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Obwodnica usprawni więc komunikację drogową pomiędzy miejscowościami, zwiększy przepustowość dróg i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miast co wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców obu miast i poprawi bezpieczeństwo ruchu – powiedział wiceminister Weber.

Projekt i budowa
Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko. Obwodnica realizowana jest w systemie projektuj-buduj. Oznacza to, że wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), co pozwoliło na rozpoczęcie budowy trasy.

Co powstanie w ramach inwestycji?
Inwestycja obejmuje budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Postulaty lokalne
Na etapie prac projektowych, zgłoszony został wniosek władz samorządowych dotyczący wykonania dodatkowego połączenia obwodnicy z drogą powiatową nr 1024R. GDDKiA, wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, zmienił przyjęte w koncepcji programowej rozwiązania, polecając wykonawcy zaprojektowanie dodatkowego węzła w celu połączeniu ulicy Czarnieckiego z nowo projektowaną drogą obwodową.

Ostatecznie, w ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, z Hutą Stalowa Wola, z Niskiem oraz z DK19:
- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,
- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),
- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,
- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.