budowa 12Zostały podpisane umowy na projekty budowlane i wykonawcze na przebudowę trzech odcinków drogi krajowej nr 22 między Knybawą a Królewem. Dokumentacja powstaje w ramach programu dostosowania drogi do nacisków 11,5 t.

 

Rozpoczyna się projektowanie trzech odcinków drogi krajowej nr 22: między mostem Knybawskim a Gnojewem (5,6 km), Cisami i Malborkiem (0,55 km) oraz od Malborka do Królewa (3,85 km). Łącznie będzie to przeszło 10 km drogi. W ramach tych zadań przewidziano przebudowę drogi i dostosowanie jej do nacisków 11,5 t, przebudowę skrzyżowań (powstaną m.in. lewoskręty), systemu odwodnienia i oświetlenia. Zostaną także wyremontowane lub przebudowane obiekty mostowe i przepusty. Do tego wzdłuż tych odcinków zostanie zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości min. 2,55 m.

W przypadku odcinka między Knybawą a Gnojewem będzie przygotowana wstępna koncepcja przekroju drogowego 2+1, czyli dwa pasy w jednym kierunku, jeden w drugim i nieco dalej odwrotnie, po to by można było bezpiecznie i komfortowo wyprzedzić wolniej jadące pojazdy. Ten układ z powodzeniem funkcjonuje na oddanej w zeszłym roku do użytku obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Jeśli koncepcja potwierdzi możliwość budowy i efektywność takiego rozwiązania, to tak będzie dalej projektowany ten odciek drogi krajowej nr 22.

Dla pierwszego odcinka dokumentacja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku. Pozostałych dwóch ukończenie planowane jest za rok. Koszt dokumentacji wynosi ok. 2 mln zł.

Po sporządzeniu projektów będzie możliwa realizacja tych odcinków w terenie, co jest planowane w latach 2019-2021. Oznacza to, że na tych odcinkach drogi krajowej nr 22 znikną płyty betonowe starej „berlinki”, obecnie przykryte wykonaną w ostatnich latach nawierzchnią bitumiczną.

To nie jedyne działania, które są podejmowane przez GDDKiA względem drogi krajowej nr 22. Na wiosnę ruszą prace przy przebudowie tej trasy między Czarlinem a Knybawą o długości ok. 3 km (ostatni odcinek z nawierzchnią z kostki kamiennej). Projektowany jest również odcinek między Starogardem a Swarożynem.

W postępowaniu przetargowym znajdują się dwa inne odcinki między Królewem a granicą województwa (10,2 km) oraz Czersk – Czarna Woda (10,3 km), a w przygotowaniu jest przetarg na odcinek Czarna Woda – Zblewo (17,8 km). W tych trzech przewidziano wykonanie analizy dla ewentualnego przekroju 2+1.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.