csm parking Hallera fot.L.Tyl 13 fcbb6ce0d3Powoli kończy się budowa powstającego przy ul. Hallera parkingu wielopoziomowego, ruszyły też prace związane z budową nowego układu komunikacyjnego i drogi dojazdowej do parkingu.

 

- Przygotowanie parkingu wielopoziomowego w centrum ma na celu uporządkowanie placów i pasów drogowych, na których do tej pory byle jak parkują samochody dojeżdżające do śródmieścia. W przyszłości, dzięki dobrze przygotowanym parkingom, osoby odwiedzające centrum odzyskają place i chodniki jako tereny do spacerów i spędzania czasu wolnego – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Sam parking jest częścią projektu „Rzeczna”, zakładającego zagospodarowanie kwartału między ulicami gen. Hallera, Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną. Docelowo powstaną tutaj budynki mieszkalno-usługowe oraz Centrum Edukacji Artystycznej z salami wystawienniczymi – przypomina prezydent.

Miejsca parkingowe rozmieszczone będą tu na 5 poziomach obsługiwanych przez rampę ślimaka, wraz z możliwością parkowania na dachu obiektu. W gmachu znajdzie się również toaleta, stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz stojaki na rowery. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Parking wielopoziomowy przewiduje 460 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Miejsca te nie zwiększą przestrzeni parkingowej w mieście, ale uporządkują śródmiejską przestrzeń zajmowaną do tej pory przez samochody. Prace przy budowie parkingu prowadzi rybnicka firma Erbud, która najpierw zaprojektowała, a teraz buduje obiekt. Całość ma być gotowa do końca października br. Projekt i budowa parkingu kosztuje w sumie 19,4 mln zł.

Na terenie placu przy ul. Hallera powstaje również nowy układ komunikacyjny, którego istotną częścią jest budowana właśnie nowa droga, łącząca parking wielopoziomowy z ul. Pocztową i Rzeczną. Co ważne, całość powstaje w bliskim sąsiedztwie rozbudowywanych bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny. Wykonawcą budowy drogi jest firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic, za kwotę blisko 3,3 mln zł. Droga powinna być gotowa z początkiem listopada br.

Źródło: UM Rybnik

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.