fot GDDKiA ORzeszowNiespełna 234,5 mln zł, 34 miesiące na realizację i 10 lat gwarancji to najkorzystniejsza oferta na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ o długości ok. 8 km.

 

Złożyło ją konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A. Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy na realizację inwestycji.

Odcinek S19 od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem), będący częścią trasy Via Carpatia, realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Odcinek S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ jest częścią dużego przetargu obejmującego swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem). Cały odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

- zadanie A: Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km),
- zadanie B: Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km),
- zadanie C: Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km).

Źródło: GDDKiA

Komentarze  
Zdzicho
0 #1 Zdzicho 2018-03-27 00:22
Czy tez bedzie jedojezdniwa?
Jeśli tak to szkoda kasy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.