dDSC2521 130 października w Kraśniku podpisano umowy na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie. Inwestycję obejmującą projekt i budowę 33-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 podzielono na trzy zadania.

S19KrasnikLasyJanowskie 1Odcinek od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ (długość ok. 18 km) oraz od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km) zrealizuje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za ponad 573 mln zł. Obwodnicę Janowa Lubelskiego (ok. 7 km) zaprojektuje i zbuduje firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł.

S19 Kraśnik – Lasy Janowskie powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu, którą w przyszłości będzie można poszerzyć o trzeci pas. Na realizację wszystkich 3 odcinków przewidziano 34 miesiące (bez okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Kierowcy z nowej trasy skorzystają wiosną 2021 roku.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną: węzły (Szastarka, Modliborzyce, Janów Lubelski Północ i Południe, Lasy Janowskie), MOPy (Felinów i Janów Lubelski), kilkanaście wiaduktów w ciągu i nad drogą ekspresową, 6 mostów, przejścia dla zwierząt i przepusty.

S19 na terenie województwa lubelskiego to:
- obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego, długość 6,6 km, (jednojezdniowa - planowana dobudowa drugiej jezdni) - oddana do ruchu w 2008 r.;
- obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej, długość 7,9 km (jednojezdniowa - planowana dobudowa drugiej jezdni) - oddana do ruchu w 2011 r.;
- obwodnica Lublina (odc. w. Lublin Rudnik – w. Lublin Sławinek – w. Lublin Węglin), długość 20 km - oddana do ruchu w latach 2014-2016;
- Lublin (koniec obwodnicy) – Kraśnik (koniec obwodnicy), długość 42 km – 20 października 2017 r. otwarto oferty wykonawców, planowane podpisanie umowy w lutym 2018 r.;
- granica woj. mazowieckiego – Lubartów, długość ok. 81 km  – otwarto oferty na wykonanie koncepcji programowej, podpisanie umów planowane w listopadzie 2017 r. Realizacja drogi zgodnie z zapisami PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) planowana jest w latach 2019-2024;
- Lubartów  - Lublin, długość ok. 24 km – trwa przetarg na wykonanie koncepcji programowej, podpisanie umów planowane jest w styczniu 2018 r. Realizacja drogi zgodnie z zapisami PBDK na lata 2014-2023 planowana jest w latach 2020-2024.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.