budowa 01Wojewoda Podkarpacki podpisała przedostatnią (piątą z sześciu) decyzję o zezwoleniu na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Podgórze - Kamień.

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 10,5 km dwujezdniowej, dwupasmowej drogi w tym: budowę trasy głównej po nowym śladzie, budowę dwóch węzłów drogowych („Podgórze” i „Nowy Kamień”), przebudowę i rozbudowę istniejących dróg i skrzyżowań w zakresie inwestycji, budowę ciągów pieszych, rowerowych oraz pieszo-rowerowych, budowę obiektów inżynierskich (most, wiadukty, przepusty ekologiczne, przejścia dla zwierząt), budowę systemu odwodnienia, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, budowę zbiorników retencyjnych i kompensacyjnych, budowę urządzeń ochrony środowiska (w tym ekranów akustycznych), budowę oświetlenia drogowego.

Koszt budowy tego odcinka wyniesie ok. 334 mln zł. Tym samym - łączna długość odcinków z pozwoleniem na budowę obejmie 46 km.

W trakcie procedowania znajduje się ostatni z sześciu odcinków w kierunku województwa lubelskiego, a mianowicie odcinek Kamień – Sokołów Małopolski.

Źródło: PUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.