edroga808Komisja Europejska wyraziła zgodę na dofinansowanie z POIiŚ budowy drogi ekspresowej S2 na odcinku węzeł Puławska – węzeł Lubelska (bez węzła) oraz drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin – Kurów. Unia przeznaczy też środki na budowę drogi ekspresowej S6 między Goleniowem i Kiełpinem.

 

Środki na inwestycje pochodzić będą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 3 „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”).

S2 węzeł Puławska - węzeł Lubelska

Projekt zakłada budowę Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska. Inwestycja obejmuje województwo mazowieckie (warszawskie dzielnice: Ursynów, Wilanów i Wawer) oraz gminę Wiązowna w powiecie otwockim.

Projekt podzielono na trzy zadania:
- zadanie „A” na odcinku od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,62 km,
- zadanie „B” na odcinku od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,45 km,
- zadanie „C” na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,45 km.

Inwestycja ma być zrealizowana do końca czerwca 2021 roku. Według ustaleń Komisji Europejskiej, całkowite koszty kwalifikowalne tego projektu wyniosą prawie 1,7 mld zł.

S17 Garwolin - Kurów

Projekt zakłada powstanie drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów (o długości 58,5 km) oraz drogi ekspresowej S12 (o długości ok. 12 km), które zlokalizowane są w sieci bazowej (S17) oraz kompleksowej (S12) TEN-T.

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego będzie przebiegała w podziale na 2 części:
- Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy),
- Gończyce (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego.

Natomiast na odcinku granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” (obecnie „Kurów Zachód”) z podziałem na 3 części:
- granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem),
- węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” (bez węzła),
- odcinek dojazdowy do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w Puławach”.

Droga ekspresowa S17/S12 przebiega przez województwa mazowieckie i lubelskie. W województwie mazowieckim zlokalizowana jest w powiecie garwolińskim na obszarze gmin Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. W województwie lubelskim: w powiecie ryckim na terenie miasta i gminy Ryki oraz gminy Ułęż, zaś w powiecie puławskim na terenie miasta Puławy oraz gmin Puławy, Żyrzyn i Końskowola.

Projekt o wartości ponad 2,2 mld zł ma być zrealizowany do 23 listopada 2020 r. Całkowite koszty kwalifikowalne dla tej inwestycji wyniosą ok. 1,17 mld zł.

S6 Goleniów - Kiełpino

Projekt zakłada zaprojektowanie i wybudowanie odcinka o łącznej długości 54,5 km w podziale na 3 części:
- Goleniów – Nowogard (węzeł Goleniów Północ – początek obwodnicy Nowogardu),
- Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy Nowogardu – koniec obwodnicy Płotów),
- koniec obwodnicy Płotów – węzeł Kiełpino.

Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2021 roku. Jej wartość to ok. 1,15 mld zł. Całkowite koszty kwalifikowalne projektu wyniosą ponad 537 mln zł.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.