Spis treści

S3 w modelu „Utrzymaj standard”Tradycyjny model utrzymania dróg, który przez wiele lat obowiązywał w polskim drogownictwie, polegał na wykonywaniu siłami własnymi zarządcy wszelkich czynności w tym zakresie. Teraz na przeważającej sieci dróg krajowych dominuje model „mieszany”. Część więc zadań utrzymaniowych jest zlecana na zewnątrz w ramach oddzielnych przetargów. Zlecenia obejmują zakres prac wcześniej zidentyfikowanych zgodnie z istniejącymi potrzebami i możliwościami finansowymi. Natomiast pozostałe czynności wykonywane są własnymi siłami przez zarządcę drogi. „Utrzymaj standard” to nowy model, który wprowadzony został na zachodniopomorskim odcinku drogi S3. W tej formule zarządca zleca wszystkie czynności związane z utrzymaniem drogi jednemu, zewnętrznemu podmiotowi, pozostawiając sobie kontrolę nad dotrzymaniem ustalonych standardów. Zgodnie z zapowiedziami ten model będzie upowszechniany w strukturach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga S3 między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim została zbudowana  po całkowicie nowym śladzie. Ten ślad prawie pokrywa się z przebiegiem w korytarzu wcześniej planowanej autostrady A3. Odcinek S3 od autostrady A6, tj. od węzła Klucz w okolicach Szczecina, do węzła Myślibórz, tj. do skrzyżowania z drogą krajową nr 26, jest zarządzany przez oddział szczeciński Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Właśnie ten fragment jest poligonem doświadczalnym dla modelu „Utrzymaj standard”.  Minął pierwszy rok funkcjonowania tego modelu w praktyce.

Zachodniopomorski fragment drogi S3, mierzący 54 km, został oddany do ruchu w roku 2010: odcinek Klucz-Pyrzyce -26 maja, a odcinek Pyrzyce-Myślibórz 22 października. Jest to droga ekspresowa dwujezdniowa (posiada po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, szer. pasa ruchu - 3,50 m, szer. pasa dzielącego - 4,00 m, szer. pasa awaryjnego - 2,50 m, szer. pobocza gruntowego - 0,75 m), dostosowana do obciążeń na oś 115 kN. W jej ciągu zlokalizowano 53 wiadukty i 102 przepusty.

Do wykonania czynności utrzymaniowych w otwartym przetargu został wybrany wykonawca, który przez 4 lata będzie zapewniał określony w specyfikacjach standard utrzymania drogi. Obowiązki wykonawcy obejmują zarówno utrzymanie letnie, jak i zimowe. Za to otrzymuje on zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne. Na potrzeby realizacji umowy wykonawca nieodpłatnie korzysta z wybudowanego w ramach kontraktu na realizację S3 obwodu utrzymania przy węźle Pyrzyce. Pracownicy GDDKiA zajmują się kontrolą realizowanych przez wykonawcę prac oraz dotrzymywania jakości robót i ich zgodności ze standardami utrzymania zawartymi w SST.

Do obowiązków wykonawcy należy: wykonywanie objazdów drogi co 2 godziny w porze od 6.00 rano do 18.00 wieczorem oraz co 4 godziny w porze nocy. Praktycznie oznacza to stałą obecność patroli na drodze i właśnie ta możliwość szybkiego pozyskiwania informacji oraz natychmiastowej reakcji służb stała się ideą przewodnią wprowadzenia modelu „Utrzymaj standard”. To jest niebywale istotne w przypadku dróg ekspresowych, na których pojazdy rozwijają dużo większe prędkości niż na klasycznych trasach.

W kontrakcie wykonawca ma wyspecyfikowane prowadzenie zimowego utrzymania drogi, utrzymanie nawierzchni, w tym zabezpieczenie powstałych ubytków poprzez remont cząstkowy masą lub inną technologią, dbanie o czystość jezdni i pasa drogowego. Kontrakt obejmuje również utrzymanie wyposażenia technicznego drogi ekspresowej w dobrym stanie technicznym i nie zagrażającym brd, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów drogi, w tym dbanie o oznakowanie pionowe i słupki prowadzące oraz ich bieżące uzupełnianie (w przypadku zniszczeń, kradzieży itp.) oraz oznakowanie poziome, pielęgnowanie zieleni przydrożnej (trawniki, drzewa i krzewy), utrzymanie skarp i nasypów (uzupełnianie ubytków i naprawa po kolizjach i zjawiskach atmosferycznych). Ponadto obowiązkiem wykonawcy jest utrzymanie oraz doposażenie w dodatkowe urządzenia umożliwiające lepsze zarządzanie drogą ekspresową S3, np. kamery. W ramach jego zadań mieści się także współpraca z administracją drogową, Policją, Pogotowiem ratunkowym, jednostkami Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wykonawca dokonuje zgłoszeń do Policji stwierdzonych przypadków dewastacji lub kradzieży oraz uszkodzeń mechanicznych elementów wyposażenia drogi.

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2011-12-29 00:56
Czy samochody patrolowe wykonawcy są zaopatrzone w GPS? Jak działa kontrola z oddziału DDDKiA., żeby wyłapać uchybienia (np. o przekroczeniu czasu na zabezpieczenie ubytku od jego powstania) i naliczyć punkty karne? Czy w okresie 4-letnim lub dłuższym wykonawca nie próbuje/ będzie próbował renegocjować cen poszczególnych robót?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kierowca
-2 #2 Kierowca 2013-05-01 20:24
Droga jet ładna i jest wzdłuż niej dużo oczek wodnych. Jednak bardzo nie rozsądnie jest to zorganizowane że wszystkie są ogrodzone siatką, tak że nikt nie może z tej wody skorzystać. Miło by było zatrzymać się na jakimś parkingu przy takim oczku wodnym gdy by takie parkingi były oraz posiedzieć sobie nad oczkiem wodnym gdy by był do niego jakiś dostęp. Niestety na całej trasie nie ma do nich dostępu. Zwierzęta leśne zapewne także chętnie by się napiły wody, jednak nic z tego, woda zamknięta na cztery spusty. wyobrażam sobie takie spragnione zwierzę które zwieszonym jęzorem widzi wodę , jednak nie ma szansy się jej napić. Czy ktoś mógłby to zmienić?!
Nie wystarczy przecież zrobić coś ładnie, ale niech to jeszcze będzie mądrze przemyślane, i przyjazne środowisku.Niech więc to środowisko będzie Ładne , mądre i przyjazne dla ludzi i zwierząt.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.