edroga047Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Białe Błota - Mielno. Inwestycja realizowana jest ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Przedsięwzięcie polega na budowie odcinka drogi S5 o długości ponad 54 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T i składa się z 3 zadań:
- projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Białe Błota do węzła Szubin (bez węzłów) o długości około 9,7 km,
- projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Szubin do węzła Jaroszewo (z węzłami) o długości około 19,3 km,
- projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Jaroszewo (bez węzła) do granicy województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego o długości około 25 km.

Główne cele projektu to stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego komfort dalekobieżnego ruchu, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w sieci TEN-T. Inwestycja przyczyni się do odciążenia od nadmiernego ruchu drogowego i poprawy warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Całkowita wartość inwestycji to niemal 1,4 mld zł, z czego środki unijne z POIiŚ pokryją przeszło 716 mln zł.

To już 28. projekt z sektora transportu drogowego z pozytywną decyzją Komisji Europejskiej i 48. w całym Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.