106 warstwa wiążąca km 5900 kierunek w. BiskupinPołudniowa część województwa kujawsko-pomorskiego za sprawą trasy ekspresowej S5 zamieniła się w potężny plac budowy. Na Pałukach powstają nowe drogi, wiadukty, mosty, przepusty. Zaawansowanie prac na odcinku od węzła Jaroszewo pod Żninem do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego to już prawie 40 procent. W przyszłym roku trasa połączy Poznań z Bydgoszczą.

 

Budowa 129-kilometrowej trasy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która połączy autostrady A1 (Trójmiasto - Śląsk) i A2 (Warszawa - Berlin) to jedna z największych inwestycji na terenie kraju. Jej szacowana wartość to ponad 2,5 mld zł. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, GDDKiA zdecydowała się na podział zadania na 7 odcinków o długości od około 10 do 25 kilometrów. Za prace pomiędzy Wielkopolską i Żninem odpowiada konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz Mirbud S.A. W ramach inwestycji powstaje m.in. 16 obiektów inżynierskich, dwie jezdnie, cztery dwupoziomowe węzły drogowe, szereg odcinków dróg poprzecznych, dwa miejsca obsługi podróżnych, miejsca do kontroli i ważenia pojazdów dla policji i inspektorów transportu drogowego.

104 nasyp za WS 7 widok w kierunku Gniezna105 skarpa przygotowana pod humusowanie km 15100

 

 

 

 

 

 

 

- Dobra pogoda pozwala realizować szereg robót bitumicznych – mówi wiceprezes firmy Kobylarnia S.A. Michał Niemyt. - Na odcinkach w okolicy Bożejewic układamy już warstwę wiążącą. Na przygotowanych nasypach bliżej granicy z Wielkopolską układamy podbudowę z kruszywa łamanego. Zależy nam jeszcze w tym roku na ułożeniu warstw bitumicznych na jak najdłuższym odcinku trasy. Obecnie zaawansowanie prac wynosi około 40 procent. Zakładamy, że zakończymy całe przedsięwzięcie latem przyszłego roku. Warto podkreślić, że jednocześnie wielu innych zarządców prowadzi prace na drogach, które łączyć będą się z nową ekspresową trasą. Ta część województwa, nazywana Pałukami, jest teraz jednym z największych placów budowy w Kujawsko-Pomorskiem.

101 WS 7 betonowanie ustroju nośnego102103

Realizowane są roboty ziemne w zakresie wykopów, budowy nasypów z wykopu i z gruntu z dokopu, wymiany gruntów słabonośnych, wzmocnienia podłoża oraz warstw pośrednich nasypu spoiwami hydraulicznymi, zbrojenie nasypu geosyntetykiem. Budowane są zbiorniki retencyjne i zbiorniki dla płazów. Ponadto sukcesywnie realizowane są poszczególne warstwy podbudów, które zamykane są warstwami bitumicznymi wiążącą i ścieralną. Obecnie prowadzone są prace na obiektach inżynierskich WS4, WS2, WS7, WS9 (wiadukty w ciągu drogi ekspresowej) i MS3 (most w ciągu drogi ekspresowej przebiegający nad rzeką Karkoszką) PZ7a, (przejście dla zwierząt w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem) i wiadukty drogowe WD2a, WD5, WD6, WD8, WD10, WD11 oraz przejścia dla małych zwierząt. Ponadto kontynuowane są prace związane z branżą melioracyjną, kanalizacją sanitarną, budową sieci wodociągowej, budową kanalizacji deszczowej, branżą elektroenergetyczną, teletechniczną oraz tworzone są zbiorniki na wodę opadową (w zakresie MOP Wschód i MOP Zachód).

Źródło: Kobylarnia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.