csm 091 4b30eae5cdZ końcem września na wylocie z Bydgoszczy w kierunku Gdańska otwarto nowe rondo turbinowe. Z kolei nad Kanałem Bydgoskim wyburzono stary most na obwodnicy. Intensywne prace trwają też nad budowie wiaduktu w Maksymilianowie.

 

Na obwodnicy Bydgoszczy najbardziej zaawansowane są prace pomiędzy węzłami Bydgoszcz Opławiec oraz Bydgoszcz Północ. GDDKiA zakłada, że odcinek pomiędzy węzłem Bydgoszcz Opławiec oraz Maksymilianowo będzie przejezdny jeszcze w tym roku. Kierowcy korzystają też już z pierwszych nowych jezdni w obrębie węzła Bydgoszcz Północ (wylot na Gdańsk).

Przed wjazdem na ten węzeł zbudowane zostało też rondo turbinowe łączące ważną trasę z drogą wojewódzką na Żołędowo oraz z trasą powiatową w kierunku Jarużyna i dzielnicy Fordon.

We wrześniu zakończyło się też podnoszenie i scalanie wiaduktu nad liniami kolejowymi w kierunku Trójmiasta.

Zaawansowanie wszystkich prac na północnym odcinku obwodnicy szacowane jest na 75 procent.
Dużo spektakularnych prac wykonywanych jest również na zachodnim odcinku obwodnicy od węzła Bydgoszcz Błonie do węzła Bydgoszcz Opławiec. Roboty są prowadzone na wszystkich asortymentach: roboty ziemne, podbudowy oraz nawierzchnie z betonu. Prace trwają również na wszystkich obiektach inżynierskich w tym m.in. przy budowie mostu nad Kanałem Bydgoskim.

csm 093 187952fc6acsm 094 e2055358e9

 

 

 

 

 

 

Pod koniec września wyburzony został dotychczasowy stary most. Wykonawca koncentruje swoje prace również na węźle Bydgoszcz Zachód w celu wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu i otwarcia tym samym nowych, kolejnych frontów robót na węźle. Dodatkowo prowadzone są prace przy budowie ronda w m. Lisi Ogon, którym to poprowadzony zostanie niebawem objazd dla istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z ulicami: Bydgoską i Potulicką. Umożliwi to rozpoczęcie kolejnych robót przy budowie bezkolizyjnego węzła Bydgoszcz Miedzyń. Zaawansowanie rzeczowe prac na zachodnim odcinku obwodnicy szacowane jest na 51 procent.

W tym roku gotowy ma być również odcinek od Żnina do granicy województwa, a w przyszłym pomiędzy Szubinem i Żninem. Budowa całej trasy S5 zajmie jednak znacznie więcej czasu niż początkowo zakładał inwestor. GDDKiA odstąpił od umowy z wykonawcami odcinków od Białych Błót do Szubina i z Aleksandrowa do Nowych Marz. Obecnie prowadzone są powtórne postępowania, które wyłonią nowych wykonawców prac.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.