budowa 03Ponad 817 mln zł będzie kosztowała budowa 20 kilometrów drogi ekspresowej S6 między Szemudem i Gdynią. 26 marca GDDKiA podpisała z firmą Polaqua umowę na budowę tej trasy do 2023 roku. – To pierwszy odcinek Trasy Kaszubskiej od Gdyni do Szczecina i kolejna bardzo ważna inwestycja w infrastrukturę drogową na Pomorzu – podkreślał wojewoda Dariusz Drelich, gospodarz spotkania.

 

Jak informuje GDDKiA, trasa ma mieć po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju. I po trzy pasy ruchu na odcinku Chwaszczyno – Gdynia Wielki Kack oraz ma odcinku Obwodowej Trójmiasta w obrębie węzła Gdynia Wielki Kack.

Zaplanowano budowę 37 obiektów inżynieryjnych (mosty, estakady, 22 wiadukty, 2 przejścia podziemne i kładka dla pieszych). Oprócz drogi ekspresowej zbudowanych zostanie ok. 12,2 km dróg lokalnych, ok. 15,3 km dróg dojazdowych do nieruchomości i 1,3 km dróg służących do tzw. obsługi trasy.

Na S6 będzie można wjechać (i zjechać) wyłącznie przez węzły drogowe. Będą to dwa duże węzły zespolone – Gdynia Wielki Kack (zespolony z węzłem przy ul. Nowowiczlińskiej), Chwaszczyno (z węzłem Gdynia Dąbrowa) oraz Koleczkowo.

Zaprojektowano także 28 przejść dla zwierząt w tym, w pobliżu Szemudu, tzw. górne dla zwierząt dużych. Hałas na odcinku 11,88 km zatrzymywać będą ekrany akustyczne.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.