Dziesięciu wykonawców złożyło oferty w przetargu na opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. Koncepcja ma być zrealizowana w 9 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu na zatwierdzenie koncepcji w ramach wewnętrznych procedur GDDKiA: ZOPI i KOPI).

Koncepcja Programowa to opracowanie projektowe zawierające wszystkie założenia niezbędne do przygotowania projektu budowlanego. Zawiera m.in.: przebieg drogi, liczbę węzłów, konstrukcję obiektów drogowych i inżynierskich, rozwiązania dróg obsługujących tereny sąsiednie, odwodnienie oraz wszystkie założenia umożliwiające wykonanie kosztorysu robót. Jest to ostatni etap dokumentacji, opisujący jak ma wyglądać przyszła droga.

Na jej podstawie, wykonawca inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” będzie miał zadanie przygotować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Wykonanie Koncepcji Programowej obejmuje drogę ekspresową nr S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długości ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, z podziałem na części:

1. Węzeł „Podborze” – węzeł „Śniadowo”,
2. Węzeł „Śniadowo” – węzeł „Łomża Południe”,
3. Węzeł „Łomża Południe” – węzeł „Łomża Zachód”,
4. Węzeł „Łomża Zachód” – węzeł „Kolno”,
5. Węzeł „Kolno” – początek obwodnicy Stawisk
6. Koniec obwodnicy Stawisk – początek obwodnicy Szczuczyna.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.