budowa 06Oferta firmy „TOTO S.p.A. Construzioni Generali” została wybrana jako najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert w przetargu na projekt i budowę odcinka S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, czyli kluczowego fragmentu obwodnicy Łomży. To czwarta cenowo (525,6 mln zł) spośród ważnych ofert w przetargu, w którym GDDKiA unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty firmy „Impresa Pizzarotti”, a kolejne firmy nie podtrzymały swoich ofert.

 

Przetarg na ten odcinek drogi ekspresowej S61 ma już swoją historię. Został ogłoszony 31 marca 2017 roku. Pierwszego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano po niespełna 9 miesiącach - 12 grudnia ubiegłego roku. Za 443 mln zł odcinek miała zbudować firma „Impresa Pizzarotii”. Wkrótce pojawiły się jednak problemy.

Odwołania
Wybór zakwestionowało inne konsorcjum – PORR S.A. wraz z Unibep S.A., które również startowało w tym przetargu. Krajowa Izba Odwoławcza w styczniu br. wydała wyrok uwzględniający odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego doświadczenia personelu wykonawcy, przy czym nakazała zamawiającemu dokonanie powtórnego badania oferty „Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.” Na początku marca GDDKiA dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty – „Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.”

Wówczas stało się coś nieoczekiwanego - ponownie wybrana firma sama odwołała się od decyzji o wyborze do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). GDDKiA uwzględniła to odwołanie i unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty.

Następnie inwestor zwracał się do kolejnych firm uczestniczących w przetargu, ale swoją ofertę podtrzymała dopiero czwarta z kolei firma „TOTO S.p.A”, która zaproponowała kwotę 525,6 mln zł, zatem o ponad 82 miliony złotych wyższa niż pierwotnie „Impresa Pizzaroti”. Oferta TOTO spełniała też wszystkie pozostałe warunki. Po wszechstronnym sprawdzeniu oferty, 26 czerwca oferta Włochów została uznana za najkorzystniejszą.

Strategiczny odcinek
Odcinek nr IV od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” ma ponad 13-kilometrów. To najważniejszy fragment przyszłej obwodnicy Łomży, z 1200-metrowym mostem nad Narwią. Zaplanowany został, jako dwujezdniowa droga ekspresowa, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z nawierzchnią z betonu cementowego. Przewidziano obciążenie 115 kN/oś, szerokość pasów ruchu 3,5 m, pasów awaryjnych 2,5 m, wreszcie pasa rozdziału o szerokości 5 m.

„Projektuj i buduj”.
Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla całego zadania, a potem wykonanie inwestycji. Firma ma 31 miesięcy na realizację całego zadania (od daty zawarcia umowy), w tym 15 miesięcy na projektowanie z uzyskaniem decyzji ZRID i 16 miesięcy na roboty z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (nie wliczając okresów zimowych).

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.