budowa 05Przedstawiciele białostockiego oddziału GDDKiA podpisali umowę na zaprojektowanie i wybudowanie do 2021 roku odcinka S61 od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo” (kierunek Łomża).

 

To niespełna 20-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61. To także strategiczny węzeł Podborze w rejonie Ostrowi Mazowieckiej łączący Via Balticę (S61) z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok. To właśnie on będzie jednym z największych skrzyżowań bezkolizyjnych na całej Via Baltice, ponieważ w tym miejscu ruch tranzytowy z krajów bałtyckich będzie się łączył z siecią polskich autostrad i dróg ekspresowych prowadzących na zachód Europy.

Realizacja zadania przewidziana jest w systemie „projektuj i buduj”. W sumie zaplanowano na całość zadania 31 miesięcy przy wyłączeniu okresów zimowych w tracie budowy. To oznacza, że wykonawca powinien zaprojektować trasę i uzyskać decyzję ZRID w ciągu pierwszych 15 miesięcy, a w kolejnych i 16 miesiącach zrealizować prace budowlane oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Kontrakt budowlany, podpisany z konsorcjum firm Rubau, opiewa na 479,1 mln zł. Za te pieniądze powstanie 19,5 km drogi ekspresowej S61 w nawierzchni z betonu cementowego, na niej dwa węzły – wspomniany „Podborze” i węzeł „Komorowo” oraz przebudowane zostaną 3 kilometry istniejącej drogi ekspresowej S8, a także około 40 kilometrów dróg niższych kategorii.

Przetarg na odcinek „Podborze” – Śniadowo” został ogłoszony w pod koniec kwietnia 2017 roku. Wystartowało w nim 5 podmiotów gospodarczych. Zamawiający przyjął w postępowaniu oprócz kryterium ceny (60 %) także kryteria pozacenowe (40%):
- termin wykonania zadania (2%),
- właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (9%),
- równość podłużna nawierzchni (8%),
- personel wykonawcy (6%),
- zagospodarowanie gruntu rodzimego (5%).

Obecnie na całej S61, realizowanej przez białostocki oddział GDDKiA, pozostały do zamknięcia przetargów i podpisania umów (w ciągu najbliższych miesięcy):
- węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe,
- węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.