contentmap_plugin

edroga047Osiem ofert na realizację części obwodnicy Łomży wpłynęło w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód”. Najniższą cenę - 210,5 mln zł - zaproponowało konsorcjum firm RUBAU Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones RUBAU S.A. z Hiszpanii, a najwyższą - 313,5 mln zł - konsorcjum firm PBDM Mińsk Mazowiecki i „Planeta” z Warszawy. Kosztorys zamawiającego wyniósł 283,27 mln zł.

Jednym z kryteriów w przetargu był termin realizacji, ale wszyscy oferenci zadeklarowali najkrótszy, 31-miesięczny okres wykonania zadania. Wszyscy uczestnicy przedstawili też najkorzystniejsze kryteria pozacenowe: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni czy dotyczące jej równości podłużnej.

Po zbadaniu ofert i ich ocenie, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

Odcinek S61 od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód” ma długość 7,18 km i przebiega nowym śladem. W ramach tego zadania wybudowanych zostanie prawie 9 km DK nr 63 (GP). Odcinek ten, wraz z kolejnym, 13-kilometrowym fragmentem od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” (planowane otwarcie ofert w lipcu br.), stanowić będzie obwodnicę Łomży wyprowadzającą ruch tranzytowy z tego miasta.  

Droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna podzielona została na 6 odcinków. Już trzy z nich są na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty: „Łomża Południe” – „Łomża Zachód” (odc. III), „Kolno – Stawiski” (V) oraz  „Stawiski - Szczuczyn” (VI). Trzy pozostałe odcinki: IV „Łomża Zachód” – „Kolno” oraz odc. I „Ostrów Mazowiecka” – „Śniadowo” oraz II „Śniadowo” – „Łomża Południe” są w procedurze przetargowej.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całego zadania, a następnie wybudowanie odcinka i uzyskanie zezwolenia na użytkowanie. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.