S61Drugi etap przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 od Suwałk do Budziska ruszył w przedostatnim dniu 2016 roku. Rozstrzygnięcie postępowania oraz podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do końca pierwszego półrocza 2017 roku.

Zaproszenie do składania ofert cenowych zostało wysłane do 20 firm i konsorcjów z całej Europy, które spełniły postawione przez zamawiającego wymagania. Termin składania ofert upływa 2 marca 2017 roku.

Zamawiający przyjął w postępowaniu dwa kryteria oceny ofert: cenę i termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie od 31 do 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Droga ekspresowa S61 na odcinku Suwałki – Budzisko ma długość około 24,5 km. Planowana jest jako dwujezdniowa droga ekspresowa o nawierzchni wykonanej w technologii betonu cementowego. Przewidziano na niej dwa węzły drogowe: „Suwałki Północ” i „Szypliszki” oraz cztery Miejsca Obsługi Podróżnych – po dwa w każdym kierunku (Żubryn, Budzisko). Zamówienie obejmie również budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.

Inwestycja  będzie prowadzona w systemie "Projektuj i buduj". Jest objęta umową o dofinansowanie CEF i ma być gotowa najpóźniej w 2020 roku.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.