budowa 04Najkorzystniejsze oferty na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od południowej obwodnicy Gdańska do obwodnicy Elbląga złożyły firmy Metrostav i Budimex SA.

Pierwszy odcinek między Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim ma kosztować ponad 1,6 mld zł, a drugi, od Nowego Dworu do Kazimierzowa koło Elbląga, ponad 1,5 mld zł. Jeśli żaden oferent się nie złoży odwołania, a kontrola uprzednia wykaże poprawność postępowania, będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcami i rozpoczęcie prac budowlanych.

Cała trasa ma długość blisko 40 km i przebiega przez obszar województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ze względu na rozmiary inwestycja została podzielona na dwa odrębne zadania.

Na odcinku Koszwały – Nowy Dwór Gdański, o długości 20,5 km, zrealizowane zostaną m.in. dwa nowe węzły drogowe „Cedry Małe” i „Dworek”, 18 obiektów mostowych, w tym dwa nowe mosty przez Wisłę, przejścia dla małych i dużych zwierząt, drogi lokalne, serwisowe, dojazdowe, urządzenia ochrony środowiska, przebudowa sieci uzbrojenia i wiele innych.

Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo to odcinek o długości ponad 19 km. Tu również wybudowane zostaną m.in. dwa węzły drogowe „Żuławy - Wschód” i „Elbląg - Zachód”, 14 obiektów mostowych, przejścia dla zwierząt, nowe odcinki dróg, elementy ochrony środowiska, a także stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów oraz elementy systemu osłony meteorologicznej.

Trasa jest zlokalizowana na trudnym do budowy terenie Żuław, gdzie występują bardzo niekorzystne warunki geologiczne. W związku z tym wszystkie elementy powstającego zadania inwestycyjnego zaprojektowano na specjalnie do tego celu wzmocnionym podłożu. Obiekty inżynierskie zostały zaprojektowane na fundamentach posadowionych na palach.

S7 połączy trzy duże aglomeracje: gdańską, warszawską i krakowską. Ma zdecydowanie poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżowania krajową „siódemką”, a także skrócić czas podróży.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.