edroga597Ponad 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Nidzica-Napierki ma już wykonawcę. Wybudują go spółki z grupy STRABAG. Inwestycję podzielono na dwie części: 9,1-km odcinek Nidzica Północ (z węzłem) - Nidzica Południe (z węzłem), który wybuduje STRABAG Sp. z o.o. za prawie 230 mln zł oraz 13,6-km odcinek Nidzica Południe (bez węzła) - Napierki, który wybuduje STRABAG Infrastruktura Południe (dawniej Heilit+Woerner) za kwotę około 263 mln zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej od Nidzicy do granicy województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, z czterema węzłami „Nidzica Północ”, „Nidzica Południe”, „Powierz”, „Napierki” i drogami serwisowymi obsługującymi tereny przyległe bezpośrednio do S7. Inwestycja powstanie w 20 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

Dwujezdniowa bezkolizyjna droga ekspresowa S7 budowana będzie równolegle do istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 7, posiadającej liczne skrzyżowania oraz zjazdy do gospodarstw rolnych. Projekt przewiduje budowę nawierzchni z wykorzystaniem mieszanek mineralno-asfaltowych o wysokim module sztywności w warstwach podbudowy i wiążącej oraz zastosowanie asfaltów modyfikowanych. W ramach inwestycji powstanie dodatkowo 22,7 km dróg serwisowych.

Projekt inwestycji na obu odcinkach przewiduje powstanie w sumie 16 wiaduktów drogowych, 2 mostów, przejścia ekologiczngo dla dużych zwierząt i przejazdu gospodarczego. Zaplanowano także budowę licznych przepustów, barier ochronnych i ogrodzeń.  

Budowana droga ekspresowa S7 Nidzica-Napierki ma za zadanie zapewnić objazd miejscowości Nidzica oraz Napierki po ich zachodniej stronie. Zgodnie z przewidywaniami teren, przez który przebiega obecnie droga krajowa nr 7, a będzie przebiegała S7, w ciągu najbliższych 15 lat będzie musiał przyjąć obciążenie ruchem samochodowym na poziomie przekraczającym 30 tys. pojazdów na dobę. S7 ma wyprowadzić go od osiedli mieszkaniowych i zmniejszyć uciążliwość wynikającą z rosnącego natężenia ruchu drogowego.

S7 nidzica napierki GDDKiA

 

 

 

 

 

 

Źródło: Strabag, GDDKiA

Kiedy pojedziemy S7 z Gdańska do Rabki?

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.