contentmap_plugin

budowa 01Aż dziewiętnaście firm zainteresowanych jest zaprojektowaniem i budową drogi ekspresowej S19 od  końca zachodniej obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika o łącznej długości około 42 km.

Do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert zostaną zaproszeni wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację dostarczonych wniosków. Tę samą procedurę przejdą wkrótce chętni do budowy dalszego, około 33-km odcinka S19 od Kraśnika do granicy z województwem podkarpackim.

Przetarg na S19 Lublin-Kraśnik podzielono na trzy części: od węzła Lublin Węglin do węzła Niedrzwica Duża (długość ok. 12 km), od węzła Niedrzwica Duża do początku obwodnicy Kraśnika (ok. 20 km) oraz na obwodnicę Kraśnika (ok. 10 km). Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie trasy. Dwujezdniowa droga ekspresowa na większości swego przebiegu będzie prowadziła po nowym śladzie omijając Niedrzwicę oraz Wilkołaz.

Skrócenie czasu realizacji z 37 do 34 miesięcy oraz wydłużenie z 5 do 10 lat gwarancji będzie uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5% termin wykonania, 5% gwarancja, 90% cena).

***
W połowie września ogłoszono dwa przetargi na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy z województwem lubelskim do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości ponad 54 km.  Zgodnie z PBDK 2014–2023, S19 między Rzeszowem a Lublinem będzie miała długość 157,5 km.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.