contentmap_plugin

wiadukt s7 rzaskaDo 17 lutego wykonawcy mogli zgłaszać się do przetargu na zaprojektowanie i  wykonanie remontu wiaduktu w Rząsce, w ciągu ulicy Krakowskiej, nad drogą S7. Oferty złożyło 11 firm. Za miesiąc, po sprawdzeniu ofert, wiadomo będzie kto wykona niezbędne prace.

Wykonawca musi opracować projekt dla robót remontowych, które obejmą m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i innych elementów, remont konstrukcji pomostu z dostosowaniem do obciążeń klasy B, odtworzenie płyt przejściowych i remont skrzydeł, wykonanie izolacji i nawierzchni, nowych kap chodnikowych, gzymsów, odwodnienia obiektu i dylatacji. Zabezpieczone zostaną skorodowane elementy zbrojenia i zamontowane nowe bariery i balustrady. Wyremontowany obiekt zabezpieczony będzie powłokami antygraffiti, wielokrotnie zmywalnymi.

Remont wiaduktu w Rząsce nad drogą S7 nie może trwać dłużej niż 215 dni.

Zakończyła się też procedura składania wniosków do pierwszego etapu postępowania przetargowego na budowę odcinków S7 Lubień–Naprawa i  Skomielna Biała–Chabówka. Teraz wybrane zostaną firmy, które będą zaproszone do drugiego etapu przetargu.

Odcinek Lubień–Naprawa, o długości 7,6 km chce budować 25 firm i konsorcjów z Polski i innych krajów Europy, natomiast odcinek Skomielna Biała–Chabówka 23 wykonawców. Prawie wszyscy, oprócz dwóch firm, chcą budować oba fragmenty drogi.

Na 7,6-km odcinku S7 Lubień-Naprawa, oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, wybudować trzeba m.in. dwa MOPy: „Lubień” i „Krzeczów” i 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

Na 6,1-km odcinku S7 Skomielna Biała–Chabówka, oprócz dwujezdniowej drogi, wybudować trzeba m.in. dwa węzły drogowe „Skomielna Biała” i „Zabornia”, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady) oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle „Skomielna”. Obecnie trwa badanie złożonych wniosków.

***

S7 malopolska

 

To dwa z trzech przetargów ogłoszonych w połowie grudnia ub.r. przez GDDKiA w Krakowie na budowę S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrojem.

Wyjątkowość trasy S7 w tym miejscu podyktowana została przez przyrodę. Inżynierowie, aby dostosować się do warunków terenowych, aż połowę trasy głównej, czyli 8 km, zaprojektowali po wiaduktach, estakadach i mostach oraz w tunelu. I właśnie na ten odcinek z tunelem (Naprawa-Skomielna Biała) wykonawcy mogą jeszcze do jutra składać swoje oferty.


 

 

 

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Kiedy pojedziemy S7 z Gdańska do Rabki?

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.