edroga808Oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla 74-km odcinka drogi ekspresowej S16 opiewają na kwoty od 8,5 do 16,5 mln zł. Poza ceną zamawiający przyjął w przetargu dwa kryteria oceny ofert: doświadczenie zespołu projektowego – 30% oraz doświadczenie zespołu środowiskowego – 10%. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 37 miesięcy na zrealizowanie zadania.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk o długości około 74 km. W ramach tego zamówienia wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Prace na innych odcinkach "szesnastki"

Obecnie toczą się już prace związane z wykonaniem koncepcji programowej S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.

Toczą się także prace nad pozostałymi odcinkami "szesnastki":
- budowa obwodnicy Ostródy o długości 8,7 km - zakończenie planowane na przełomie listopada i grudnia 2017 r.,
- budowa południowej obwodnicy Olsztyna o długości 10 km (GP) oraz 14,7 km wspólnego przebiegu z S51 – zakończenie planowane w II połowie 2018 r.,
- dokumentacja dla odcinka Olsztyn - Biskupiec (dobudowa drugiej jezdni) o długości 25,3 km. Dla tego zadania wydana została decyzja środowiskowa, opracowywana jest koncepcja programowa, projekt budowlany i wykonawczy.

Droga ekspresowa S16

"Szesnastka" to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Dzięki niej, a także drogom S5, S7 i S51, północno-wschodnia część Polski uzyska możliwość przejazdu drogami ekspresowymi w układzie równoleżnikowym: od granicy z województwem kujawsko-pomorskim do Ostródy będzie to droga S5, następnie do Olsztynka - S7, z Olsztynka do Olsztyna - S51 i od Olsztyna do Ełku - S16. Układ ten będzie łączył drogi biegnące na linii północ – południe: autostradę A1, drogę ekspresową S7 i drogę ekspresową S61.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.