budowa 062 kwietnia otwarto oferty złożone w przetargu na budowę obwodnicy Raciborza. Obejmuje on dwa etapy (nr 4 i 5) przedsięwzięcia nazwanego „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”.

 

Złóżone oferty opiewają na kwoty od 292,8 mln zł brutto do 355,8 mln zł brutto.

Zadanie obejmuje między innymi:
- budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku o długości ok. 7,83 km,
- budowę węzłów i skrzyżowań na połączeniu z innymi drogami,
- budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów,
- budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, sączki podłużne),
- budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym budowę zbiorników zastępczych dla płazów,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:
- przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 151,
- wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu

W przetargu, prócz ceny będą brane pod uwagę także takie kryteria jak: okres gwarancji (wszyscy oferenci zadeklarowali 96 miesięcy), dodatkowe doświadczenie kierownika budowy (oferenci deklarowali 78 do 100 miesięcy), wartość wtórnego modułu odkształcenia podbudowy z mieszanki niezwiązanej (wszyscy zaoferowali wartość 280 MPa) i równość podłużna warstwy ścieralnej (oferenci deklarowali do 2 mm/m i do 3 mm/m).

Obecnie rozpoczęło się badanie ofert.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.