contentmap_plugin

widok 3Od 26 milionów złotych i tygodniowego wyłączenia mostu z ruchu do 42 milionów i 20 tygodni wyłączenia – tak wygląda rozpiętość ofert, które złożyły firmy w przetargu na budowę mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Miasto, które zakłada przeznaczenie na inwestycję 34 mln zł, przystąpi do analizy złożonych 15 ofert, a następnie dokona wyboru jednej z nich.

Zgodnie z planem inwestycja powinna być zakończona do końca 2017 roku. Całość zadania przewiduje nie tylko budowę nowego mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej, ale też powstanie kładki technologicznej.

widok 2– Zakładamy wydanie na ten cel kwoty 34 milionów złotych. Kryteria jakie przyjęliśmy w przetargu obejmowały cenę oraz okres wyłączenia przeprawy z ruchu – wyjaśnia Mirosław Pietrucha, zastępca prezydenta Opola. – Zainteresowanie przetargiem było duże. Wpłynęło 15 ofert z których 7 mieści się w puli środków jaką zakładaliśmy.

Harmonogram inwestycji zakłada rozpoczęcie inwestycji w połowie lutego 2016 roku. Zakończenie robót budowlano-montażowych powinno mieć miejsce do 15 listopada 2017 roku, a cała inwestycja ma zostać oddana do użytku do końca 2017 roku.

Będzie to czteroprzęsłowy stalowy obiekt, który zostanie poszerzony i wyposażony w cztery pasy plus pas przeznaczony dla autobusów. Zbudowana zostanie też kładka dla pieszych i rowerzystów, pod którą, na etapie budowy, przeniesione zostaną media.

Źródło: UM Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.