P6020238Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało ponad 20 milionów złotych z funduszy europejskich na realizację kolejnych inwestycji drogowych. Tym razem chodzi o przebudowę jednego z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Toruniu, plac ks. bpa Jana Chrapka. Jest to kolejna inwestycja drogowa w województwie, po ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy i ulicy łódzkiej w Toruniu, która w ostatnim czasie otrzymała takie dofinansowanie.
 
- Dzięki zwiększeniu przez Ministerstwo Rozwoju środków na konkurs, miasto Toruń może realizować kolejną ważną drogową inwestycję – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Z dodatkowych środków dla miasta zadowolony jest prezydent Michał Zaleski. - Lada dzień będziemy mogli rozpocząć przetarg, a później przebudowę Placu bpa Jana Chrapka. To ostatnie takie miejsce w Toruniu powodujące taką ilość kolizji i zdarzeń drogowych – mówił prezydent Torunia, Michał Zaleski.

Dofinansowanie przebudowy placu ks. bpa Jana Chrapka w Toruniu pochodzi z konkursu Programu Infrastruktura i  Środowisko. Początkowo toruński projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych, mimo że dostał pozytywną ocenę w konkursie.

Teraz, dzięki oszczędnościom w innych projektach w ramach tego samego działania z Programu Infrastruktura i Środowisko, powiększyła się pula pieniędzy i toruńska inwestycja dostanie dofinansowanie.
 
Inwestycja pn. „Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka w Toruniu” będzie kosztować 26,3 mln złotych, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 22,2 mln złotych. Jej przedmiotem jest przebudowa układu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg krajowych nr 15 i 80 na placu Bpa Chrapka w Toruniu. Obejmuje przebudowę skrzyżowania na rondo turbinowe,  wraz z przebudową istniejącej infrastruktury torowiska tramwajowego w ramach zniwelowania kolizji drogowej oraz dostosowanie do wjazdu na rondo odcinka ulicy Przy Kaszowniku i Warneńczyka.

Źródło: Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.