edroga001Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 otrzyma 296 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt tej inwestycji to ok. 397,5 mln zł.

W zakres inwestycji wchodzi budowa dwóch jezdni obwodnicy, dwóch węzłów (węzeł Żeromskiego i węzeł Reja), przebudowa układu drogowego, budowa trzech wiaduktów, budowa dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowa oświetlenia oraz przebudowa istniejącej infrastruktury. Łączna długość wybudowanych dzięki tej inwestycji dróg krajowych wyniesie 4,68 km. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych odcinków dróg to 0,66 km.

Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego miasta Wałbrzycha. Wszystkie prace mają się zakończyć w grudniu 2021 roku.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.