ujazdBadanie urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w polskich gminach pokazało, że największym wyzwaniem dla niemal co trzeciego samorządu jest utrzymanie zimowe, a dla co czwartego remonty nawierzchni. Natomiast najczęściej występujące problemy stanowią dziury i koleiny postrzegane jako konsekwencje niedopasowania nawierzchni do warunków klimatycznych i przeciążenia transportem towarowym. Rozwiązaniem problemów może być upowszechnianie alternatywnych nawierzchni.

 

Związek Gmin Wiejskich RP szacuje, że ok. 80 proc. dróg gminnych, i to zarówno utwardzonych, jak i nieutwardzonych, wymaga remontu. Blisko połowa uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu wskazała, że w ich jednostkach w trakcie aktualnej kadencji wybudowano lub wyremontowano do 10 km dróg, a jedynie 12 proc. respondentów wskazało, że było to więcej niż 30 km.

Respondenci badania zadeklarowali, że najistotniejszymi parametrami decydującymi o doborze nawierzchni danej inwestycji drogowej jest trwałość - 55 proc. oraz co zrozumiałe, cena - 39 proc. wskazań. Poszukiwanie wytrzymałości i oszczędności w inwestycjach powoduje, że samorządowcy sięgają po różne rozwiązania – aż w 80 proc. jednostek w ostatniej kadencji zrealizowano inwestycję drogową z nawierzchnią inną niż asfaltowa.

wykresy 01wykresy 02

 

 

 

 

 

 

 

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nawierzchni drogowych wydaje się dość istotnym czynnikiem, w którym urzędnicy upatrują możliwości poprawy dróg samorządowych. Co czwarty respondent wskazał, że w 2018 r. rozważa sięgnięcie po nową technologię, a co piąty, że rozważa wykorzystanie technologii betonowej. W tym drugim przypadku, jak wskazali badani, barierę wciąż stanowi brak wiedzy i doświadczenia. W odpowiedzi na zainteresowanie i zapotrzebowanie na wiedzę po stronie gmin Stowarzyszenie Producentów Cementu przygotowało Program Dobry Gospodarz, który ma edukować i upowszechniać dobre wzorce wykonania betonowych dróg samorządowych, które mogą zapewnić gminom zarówno oszczędności, jak i długoletnią trwałość. W ramach Programu m.in. odbywa się konkurs, w którym można zgłosić istniejące samorządowe drogi betonowe. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.programdobrygospodarz.pl.

– Drogi budujemy, by żyło nam się lepiej, by były wsparciem dla rozwoju gospodarczego również w ujęciu lokalnym. Dlatego apelujemy do inwestorów, samorządowych by w porównaniach brać pod uwagę nawierzchnię betonową, która zapewnia wieloletnie użytkowanie – mówi Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Źródło: SPC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.