excavators 800996 960 720Rozpoczęto prace przy budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 w Sędziszowie Małopolskim. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Pierwsi kierowcy pojadą nową trasą jesienią tego roku.

 

Piotr Pilch, wicemarszałek województwa w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że budowa drogi w tym miejscu jest koniecznością.

- To bardzo ważny dzień dla Sędziszowa Małopolskiego, bo rozpoczynamy budowę ważnej drogi, której beneficjentem jest województwo podkarpackie. Wzdłuż nowej drogi powstaną ścieżki rowerowe, które finansuje burmistrz i za to mu bardzo dziękuję. Dziś jest to standard, że przy wszystkich nowych drogach buduje się chodniki i ścieżki rowerowe. To bardzo ważne, żeby ta infrastruktura towarzysząca drogom powstawała, bo jest ona potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców – powiedział wicemarszałek, który jednocześnie nawiązał do konieczności budowy nowego węzła autostradowego w okolicy Sędziszowa Małopolskiego.

- Województwo podkarpackie widzi potrzebę wybudowania węzła autostradowego w tym miejscu. To byłoby naturalne przedłużenie drogi, która powstaje w tej chwili. Po drugiej stronie już jest wybudowane rondo, to drugie rondo powstanie na zakończeniu tej drogi z drogą krajową nr 94, dopełnieniem tego byłaby budowa węzła autostradowego – i w tę stronę chcemy pójść – dodał wicemarszałek.

- To nowe rozwiązanie drogowe poprawi komunikację w tej części naszego województwa. Nowy odcinek drogi 987 sprawi, że połączenie pomiędzy drogą krajową nr 94 i drogą powiatową stanie się po prostu możliwe. Inwestycja jest dużym osiągnięciem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Województwa Podkarpackiego, który umiejętnie wykorzystuje środki z unii europejskiej na to, aby dostępność komunikacyjna w naszym województwie w tak znaczący sposób się poprawiała – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Adam Hamryszczak mówił o tym, jak bardzo ta inwestycja jest ważna dla rozwoju gospodarczego tej części Podkarpacia.

- Inwestycja dotycząca nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 w konsekwencji poprawia bezpieczeństwo, komfort podróżowania, ale przede wszystkim także jakość życia mieszkańców. Jest ona także ważna dla przedsiębiorców, którzy bardzo dobrze się czują na Ziemi Sędziszowskiej. Kolejna inwestycja drogowa poprawia atrakcyjność inwestycyjną i warunki spedycyjne i liczę na to, że dodatkowych inwestycji ważnych dla mieszkańców tego terenu będzie jeszcze więcej – powiedział, jednocześnie nawiązał do stanu realizacji.

- Województwo podkarpackie bardzo sprawnie realizuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Obecnie w zakresie inwestowania środków europejskich, Podkarpacie plasuje się na drugiej pozycji spośród szesnastu województw. Ponad trzydzieści dwa procent środków już trafiło bezpośrednio do beneficjentów, co pokazuje, że te inwestycje realizowane na terenie województwa i współfinansowane ze środków europejskich zostały właściwie zaplanowane, ale też są sprawnie realizowane - i w konsekwencji, województwo poprawia atrakcyjność inwestycyjną oraz jakość życia mieszkańców – zakończył.

Droga poprowadzona po nowym śladzie zapewni płynny przejazd wszystkim kategoriom pojazdów do drogi powiatowej prowadzącej do Kolbuszowej. Wykonawcą wartej blisko 7,5 mln złotych inwestycji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Ponad 6,3 mln złotych pochodzi z funduszy unijnych.

Projekt jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 realizowanej przez PKP PLK S.A. w Kawęczynie Sędziszowskim. W ramach tych dwóch zadań powstanie około dwukilometrowa trasa, omijająca wiadukt kolejowy na ul. Kolbuszowskiej. Obiekt z ograniczoną do 2,5 metra skrajnią (przejeżdżać pod nim mogą pojazdy o wysokości do 2,5 m) stanowił do tej pory „wąskie gardło” na drodze wojewódzkiej łączącej Sędziszów Małopolski z Kolbuszową.

Umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu 2017 roku. Inwestycja jest realizowana w systemie “zaprojektuj i wybuduj”, dlatego pierwszym etapem było opracowanie pełnej dokumentacji i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Końcem lutego bieżącego roku przekazany został plac budowy i ruszyły roboty. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka o długości 0,8 km (klasa drogi G, nośność 115 kN/oś, 7-metrowa jezdnia, szerokie pobocza) oraz blisko półkilometrowego odcinka po śladzie istniejącej drogi gminnej (ul. Księżomost). W ramach zadania powstaną m.in. rondo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 94, zjazdy, przepusty, chodnik, urządzenia ochrony środowiska i system odwodnienia drogi. Wykonane zostaną również oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 987, w ramach RPO WP 2014-2020 jest realizowana jeszcze jedna inwestycja. Chodzi o południową obwodnicę Kolbuszowej, której budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.