ASFALTWszyscy w Polsce znają wady zwykłych asfaltów drogowych. Nie ma takich, które wytrzymują występującą u nas rozpiętość temperaturową (+35 stopni w lecie, -30 stopni w zimie). Mimo to nadal są stosowane. Zdaniem Zbigniewa Tabora, wieloletniego dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, rozwiązaniem jest stosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami.

 

- Te lepiszcza zaczęto stosować w Europie i Stanach Zjednoczonych w latach 60. ubiegłego wieku – wyjaśnił dyrektor Tabor. – Do Polski dotarły one później, w latach 90. A mają one zupełnie inne parametry, np. temperaturę mięknienia (w której materiał zaczyna się zmieniać w plastyczną masę – przyp. red.) w wysokości 80 stopni. Mają też dużą odporność na koleinowanie i pękanie.

ZDW w Katowicach zlecił ostatnio badania wysokomodyfikowanych lepiszczy, które są stosowane od 5 lat, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście mają one te właściwości. W tym celu wykorzystano reometr dynamicznego ścinania DSR. Przeprowadzono badanie, które charakteryzuje wysokotemperaturowe właściwości asfaltów. Parametry oczekiwane przez ZDW (Jnr 3200<0,5 dla ruchu KR6).

W wyniku badań próbek pobranych z otaczarni w trakcie produkcji mieszanek stosowanych na śląskich drogach wojewódzkich, okazało się, że parametr Jnr3200 wyniósł <0,25. To rezultat lepszy od założonego.

- Byliśmy tym pozytywnie zaskoczeni, że mamy tak dobre lepiszcza – stwierdził Zbigniew Tabor. – To badanie będzie okresowo wykonywane na próbkach kontrolnych pobieranych przez ZDW. Na razie widać, że próbki pobrane na budowach nie odbiegają od jakości próbek referencyjnych dostarczonych przez producentów.

Więcej na: www.kongresdrogowy.pl/files/upload/008_KAT2019_ZTabor.pdf

forum katowice 600x200

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal edroga.pl był patronem medialnym Śląskiego Forum Drogownictwa.

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.